.
Home
Norsk  |  English  |  Deutch  |  عربي
Velkommen til K.A.B.A.

Kristent Arbeid Blant Arabere
Sist oppdatert
2018-01-07 09:48

Skattefritak
KABA er godkjent av Skatteetaten

Be for ...
Be for de forfulgte!
Medarbeiderne

Om KABA
15 budskap om K.A.B.A.

Moderne misjon
Tilfluktsteder
Hva er K.A.B.A.?
Hvor er K.A.B.A.?
Hvorfor K.A.B.A.?
Kontakt K.A.B.A.
Støtt K.A.B.A.!
Bank Info.

Datatilsynet
Godkjent av Datatilsynet

Kurs og seminar
Kurs og seminar

TV-arbeid
Se TV-programmet VEIEN på nettet
TV-arbeidet
Ledige stillinger

For medlemmer
Bli medlem idag
Om medlemsskap

Artikler

Linker

[ Logg inn ]

Gud og Allah
Gud eller Allah ? Del 1
Er Gud og Allah den samme Gud ? Mange spør og lurer på om vår Gud og muslimenes gud er den samme. Vi har mange skriftsteder i Bibelen og koranen som kan veilede oss og gi klare svar på dette.

To forskjellige budskap i samme bok !
Mange prøver å skaffe seg kunnskap om Islam og koranen. Jeg ser at de er ivrige etter å uttale seg og kommer veldig lett til å hevde at slik som det står i koranen, tror muslimene. Men de glemmer at koranen er delt i to ( koran Mekka og koran al Medina ), som ifølge den muslimske tro er åpenbart i byene Mekka og Medina i Saudi Arabia.

Koranen gir to forskjellige syn og svar på samme spørsmål, avhengig av tid og sted. I Mekka var Muhammed svak, uten politisk makt, og få støttet ham. Vi ser ifølge koranen fra Mekka den vennlige siden av Islam. I nyere tid ser vi at Islam får en annen holdning til kristne og jøder. For å forstå muslimene bør vi ta oss tid til å forstå deres bakgrunn. Vi møter mange fine mennesker som har muslimsk tro. De er vennlige, gjestfrie og hyggelige.

Men hva med fundamentalistene ?
Hva begrunner fundamentalistene sine standpunkter, handlinger, uttalelser og fatwa med? (fatwa: er lovgivning i henhold til Sharialoven, den muslimske loven)
De begrunner det selvfølgelig med koranen. Muhammed har forandret sine læresetninger gjennom årene og tilpasset seg omgivelsene.

Mange kristne uttaler seg og hevder at de vet hva de snakker og skriver om når det gjelder Islam. Jeg vil gjerne at folk skal være opptatt av å nå den muslimske verden med evangeliet, men vi må være nøye med det vi sier, skriver og gjør. Våre uttalelser kan koste oss dyrt i framtidens Islam.

Gud eller Allah ?
Allah er i følge koranen en gud. At Gud er treenig benektes klart i koranen. At Jesus er Gud eller Guds sønn beskrives som vantro ( blasfemi).
I sura 112 .1,1 ( koranen ) står det skrevet om Allah ” Si han er Gud, en. Ikke har han avlet noen, ei heller er han selv blitt avlet.” Muhammed’s oppfatning av sin gud gir oss et klart svar på at Gud ikke er treenig. Dette prøver mange kristne å glatte over, og skjuler dermed sannheten for muslimene. Klar tale gir bedre forståelse. Allah har 99 navn i koranen, men ”kjærlighet” er ikke nevnt blant disse navnene. Vi vet fra Bibelen at Gud er kjærlighet. Allah’s kjærlighet nevnes det ikke noe om i koranen. At Gud er kjærlighet, er derfor en fremmed tanke for muslimene.
Koranen gir ofte motstridende utsagn om et og samme emne. Tolkning og praktisering av koranen, gir muligheter for totalt forskjellige utfall; det ene til å være en god og vennlig muslim, mens det andre gir oss et helt annet bilde av Islam og muslimene. Fundamentalister over hele verden følger den retningen som leder til bruk av våpen og til forfølgelse av kristne, mens andre muslimer tar avstand fra dette.

De kristne og jødenes gudsbilde, og muslimenes gudsbilde.
Kristne og jøder kalles ”Ahl Al- Kitab” i koranen. Det betyr:” bokens folk”, eller ”folkene som følger boken”. Kristne og jøder er den sanne Guds folk, og ifølge koranen, tror muslimene på den samme gud, men hvilken gud? Sura 29.46 ”Diskuter ikke med skriftfolket annet enn på beste måte, unntatt med de urettferdige blant dem, og si : vi tror på det som er åpenbart for oss ( i koranen) og på det som er åpenbart for dere.(i Bibelen) Vår ”Ilah ”gud ( Ilah er gud på arabisk ), Ilahone (vår gud), og deres gud er en.” Muslimene har ikke problem med å bekjenne at vår Gud og deres gud er den samme, men det blir alltid kollisjon I Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikons ordbok s. 10 er definisjonen av Allah : muslimenes gud. Dette er meget vel beskrevet; gud med liten g. Som arabisktalende vet jeg at ordet Ilah er det eneste ordet som betyr Gud på arabisk, Allah er derimot et navn på en gud. La oss ta tid til å se nærmere på dette ordet. Ilah: Dette er et ord som er mye brukt i Bibelen på arabisk, altså er det ikke bare Allah som er oversatt til Gud. Ilah kan vi bruke i flertall ”al aliha”gudene , entall ilah og bestemt form al ilah. Allah er et navn på en gud, allah kan ikke brukes i bestemt form eller i flertall.

Deres Gud er vår gud!
Dette er en overfladisk bekjennelse som mange muslimer siterer, og nå hermer mange kristne etter dem. I sura 5.76 står det skrevet:” Vantro er de som sier, Gud det er Kristus, Marias sønn! Vantro er de som sier Gud er den tredje av tre.” Når vi kommer til det virkelige gudsbildet oppdager vi at vi er svært uenige med muslimene. Muhammed trodde at han skulle veilede jøder og kristne til den sanne gud og til sannheten (koranen).
Koranen er det sanne Allah’s ord. Bibelen er derimot guds forfalskede ord, og gudsbildet i Bibelen er falskt, ifølge koranen.

Unnskyld meg ! Jeg ber på forhånd om unnskyldning for det jeg nå kommer til å skrive. Kjære venner, slutt å late som om dere vet hva dere uttaler dere om. Som tidligere muslim tilbad jeg og kjente Allah. For meg var Allah ikke bare en gud jeg leste om men en gud jeg ba til i mange år. Bruken av Allah eller Gud er ikke en lek med ord, men lek med menneskers evige liv. La oss veilede muslimene til sannheten ” Jesus Kristus ” Joh. 14.6, og til ” den eneste sanne Gud ” Joh. 17.3, ikke villede eller forvirre dem. Det er bare Jesus Kristus som kan åpenbare Faderen for dem, Matt. 11. 25-27: På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far. Og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.
Vi fortsetter med dette temaet i en annen artikkel !


Paul Johansen
Daglig leder av KABA


Hvor går grensen ?

Når noen kristne ledere går inn for en myk linje overfor muslimene blir det vanskelig å kritisere muslimene eller motstå Islams utbredelse i Norge. Vi må være svært forsiktige så vi ikke blander kortene.
Vi skal elske muslimene, men motstå den Islamske åndsmakt. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i himmelrommet.

P. J.Bønn 2016

-----------------
Bønn for verdens muslimer 2016
Bønn for verdens muslimer 2016

-----------------
Gud og AllahGud og Allah

Visjonen
Mission statement
-----------------
Misjonsarbeidet[bs]r[bs]nMisjonsarbeidet

Nyheter

-----------------
Er det riktig å be for 
kirkeledere i verden?Er det riktig å be for kirkeledere i verden?

-----------------
Mohammed-filmenMohammed-filmen
Egypt for 30 years
-----------------
Egypt i 30 årEgypt i 30 år
Bible and Mission School 2010
-----------------
Bibel og misjonBibel og misjon

-----------------
Dumsnille nordmenn?!Dumsnille nordmenn?!

-----------------
MinareterMinareter

-----------------
 Moralpoliti Moralpoliti

Bibler / bøker

-----------------
Bibler og bøker på arabisk m.m !
Bibler og bøker på arabisk m.m !

Studier

-----------------
ICIICI

TV-respons
Algeria
-----------------
AlgerieAlgerie
Egypt
-----------------
EgyptEgypt

-----------------
Gulf-områdetGulf-området
Iraq
-----------------
IrakIrak

-----------------
IranIran
Jordan
-----------------
JordanJordan

-----------------
LibyaLibya

-----------------
LibanonLibanon
Morocco
-----------------
MarokkoMarokko
Saudi-Arabia
-----------------
Saudi-ArabiaSaudi-Arabia

-----------------
SudanSudan
Syria
-----------------
SyriaSyria
Tunisia
-----------------
TunisTunis

-----------------
TyrkiaTyrkia

-----------------
Armenia[bs]r[bs]nArmenia
Belgium
-----------------
BelgiaBelgia
Canada 
-----------------
CanadaCanada
England
-----------------
EnglandEngland
Denmark
-----------------
DanmarkDanmark
France
-----------------
FrankrikeFrankrike
Greece
-----------------
HellasHellas
Ireland
-----------------
IrlandIrland
Italy
-----------------
ItaliaItalia
Norway
-----------------
NorgeNorge
Poland
-----------------
PolenPolen

-----------------
RomaniaRomania
Spain
-----------------
SpaniaSpania
Sweden
-----------------
SverigeSverige
Germany
-----------------
TysklandTyskland
USA
-----------------
USAUSA

-----------------
ØsterrikeØsterrike

30 dagersbønn 2015

-----------------
Dag 1 - 18[fs]6-2015Dag 1 - 18/6-2015

-----------------
Dag 2 - 19[fs]6-2015
Dag 2 - 19/6-2015

-----------------
Dag 3 - 20/6-2015Dag 3 - 20/6-2015

-----------------
Dag 4 - 21/6-2015Dag 4 - 21/6-2015

-----------------
Dag 5 - 22/6-2015Dag 5 - 22/6-2015

-----------------
Dag 6 - 23/6-2015Dag 6 - 23/6-2015

-----------------
Dag 7 - 24[fs]6-2015Dag 7 - 24/6-2015

-----------------
Dag 8 - 25/6-2015Dag 8 - 25/6-2015

-----------------
Dag 9 - 26/6-2015Dag 9 - 26/6-2015

-----------------
Dag 10 - 27/6-2015Dag 10 - 27/6-2015

-----------------
Dag 11 - 28/6-2015Dag 11 - 28/6-2015

-----------------
Dag 12 - 29/6-2015Dag 12 - 29/6-2015

-----------------
Dag 13 - 30/6-2015Dag 13 - 30/6-2015

-----------------
Dag 14 - 1/7-2015Dag 14 - 1/7-2015

-----------------
Dag 15 - 2/7-2015Dag 15 - 2/7-2015

-----------------
Dag 16 - 3/7-2015Dag 16 - 3/7-2015

-----------------
Dag 17 - 4/7-2015Dag 17 - 4/7-2015

-----------------
Dag 18 - 5/7-2015Dag 18 - 5/7-2015

-----------------
Dag 19 - 6/7-2015Dag 19 - 6/7-2015

-----------------
Dag 20 - 7/7-2015Dag 20 - 7/7-2015

-----------------
Dag 21 - 8/7-2015Dag 21 - 8/7-2015

-----------------
Dag 22 - 9/7-2015Dag 22 - 9/7-2015

-----------------
Dag 23 - 10/7-2015Dag 23 - 10/7-2015

-----------------
Dag 24 - 11[fs]7-2015Dag 24 - 11/7-2015

-----------------
Dag 25 - 12/7-2015Dag 25 - 12/7-2015

-----------------
Dag 26 - 13/7-2015Dag 26 - 13/7-2015

-----------------
Dag 27 - 14/7-2015Dag 27 - 14/7-2015

-----------------
Dag 28 - 15/7-2015Dag 28 - 15/7-2015

-----------------
Dag 29 - 16[fs]7-2015Dag 29 - 16/7-2015

-----------------
Dag 30 -17[fs]7-2015Dag 30 -17/7-2015

Arabisk
Who is Jesus ? 
-----------------
Hvem er Jesus ?[bs]r[bs]nHvem er Jesus ?
The Bible
-----------------
BibelenBibelen
The importance of the Cross
-----------------
Viktigheten av korsetViktigheten av korset
The Holy Spirit
-----------------
Den Hellige ÅndDen Hellige Ånd
Death
-----------------
DødenDøden
Faith
-----------------
TroenTroen
Who is God
-----------------
Vårt gudsbildeVårt gudsbilde
The Bibel
-----------------
OrdetOrdet
Tame your Tongue
-----------------
Behersk din tunge !Behersk din tunge !
God needs you 
-----------------
Gud trenger deg !Gud trenger deg !
Faithfulness
-----------------
Vær trofastVær trofast
Fasting
-----------------
FasteFaste
The Heart
-----------------
Det fullkomne hjerteDet fullkomne hjerte
The Blessings
-----------------
VelsignelserVelsignelser

Bønn for verdens muslimer

-----------------
30 dager bønn 201330 dager bønn 2013

-----------------
Dag 1 (9. juli 2013)Dag 1 (9. juli 2013)

-----------------
Dag 2 (10. juli 2013)Dag 2 (10. juli 2013)

-----------------
Dag 3 (11. juli 2013)Dag 3 (11. juli 2013)

-----------------
Dag 4 (12. juli 2013)Dag 4 (12. juli 2013)

-----------------
Dag 5 (13. juli 2013)Dag 5 (13. juli 2013)

-----------------
Dag 6 (14. juli 2013)Dag 6 (14. juli 2013)

-----------------
Dag 7 (15. juli 2013)Dag 7 (15. juli 2013)

-----------------
Dag 8 (16. juli 2013)Dag 8 (16. juli 2013)

-----------------
Dag 9 (17. juli 2013)Dag 9 (17. juli 2013)

-----------------
Dag 10 (18. juli 2013)Dag 10 (18. juli 2013)

-----------------
Dag 11 (19. juli 2013)Dag 11 (19. juli 2013)

-----------------
Dag 12 (20. juli 2013)Dag 12 (20. juli 2013)

-----------------
Dag 13 (21. juli 2013)Dag 13 (21. juli 2013)

-----------------
Dag 14 (22. juli 2013)Dag 14 (22. juli 2013)

-----------------
Dag 15 (23. juli 2013)Dag 15 (23. juli 2013)

-----------------
Dag 16 (24. juli 2013)Dag 16 (24. juli 2013)

-----------------
Dag 17 (25. juli 2013)Dag 17 (25. juli 2013)

-----------------
Dag 18 (26. juli 2013)Dag 18 (26. juli 2013)

-----------------
Dag 19 (27. juli 2013)Dag 19 (27. juli 2013)

-----------------
Dag 20 (28. juli 2013)Dag 20 (28. juli 2013)

-----------------
Dag 21 (29. juli 2013)Dag 21 (29. juli 2013)

-----------------
Dag 22 (30. juli 2013)Dag 22 (30. juli 2013)

-----------------
Dag 23 (31. juli 2013)Dag 23 (31. juli 2013)

-----------------
Dag 24 (1. aug. 2013)Dag 24 (1. aug. 2013)

-----------------
Dag 25 (2. aug. 2013)Dag 25 (2. aug. 2013)

-----------------
Dag 26 (3. aug. 2013)Dag 26 (3. aug. 2013)

-----------------
Dag 27 (4. aug. 2013)Dag 27 (4. aug. 2013)

-----------------
Dag 28 (5. aug. 2013)Dag 28 (5. aug. 2013)

-----------------
Dag 29 (6. aug. 2013)Dag 29 (6. aug. 2013)

-----------------
Dag 30 (7. aug. 2013)Dag 30 (7. aug. 2013)

30 dager bønn 2012

-----------------
Oppnå Allahs kjærlighet?Oppnå Allahs kjærlighet?

-----------------
Dag 1  ( 20. juli 2012 )Dag 1 ( 20. juli 2012 )

-----------------
Dag 2  ( 21. juli 2012 )Dag 2 ( 21. juli 2012 )

-----------------
Dag 3 ( 22. juli 2012 )

Dag 3 ( 22. juli 2012 )

-----------------
Dag 4 ( 23. juli 2012 )Dag 4 ( 23. juli 2012 )

-----------------
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
Dag 5 ( 24. juli 2012 )

-----------------
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
Dag 6 ( 25. juli 2012 )

-----------------
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
Dag 7 ( 26. juli 2012 )

-----------------
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
Dag 8 ( 27. juli 2012 )

-----------------
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
Dag 9 ( 28. juli 2012 )

-----------------
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
Dag 10 ( 29. juli 2012 )

-----------------
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
Dag 11 ( 30. juli 2012 )

-----------------
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
Dag 12 ( 31. juli 2012 )

-----------------
Dag 13 ( 1. aug. 2012 )

Dag 13 ( 1. aug. 2012 )

-----------------
Dag 14 ( 2. aug. 2012 )


Dag 14 ( 2. aug. 2012 )

-----------------
Dag 15 ( 3. aug. 2012 )

Dag 15 ( 3. aug. 2012 )

-----------------
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )

-----------------
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )

-----------------
Dag 18 ( 6. aug. 2012 )

Dag 18 ( 6. aug. 2012 )

-----------------
Dag 19 ( 7. aug. 2012 )

Dag 19 ( 7. aug. 2012 )

-----------------
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )

-----------------
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )

-----------------
Dag 22 (10. aug. 2012)
Dag 22 (10. aug. 2012)

-----------------
Dag 23 (11. aug. 2012)
Dag 23 (11. aug. 2012)

-----------------
Dag 24 (12. aug. 2012)
Dag 24 (12. aug. 2012)

-----------------
Dag 25 (13. aug. 2012)
Dag 25 (13. aug. 2012)

-----------------
Dag 26 (14. aug. 2012)Dag 26 (14. aug. 2012)

-----------------
Dag 27 (15. aug. 2012)
Dag 27 (15. aug. 2012)

-----------------
Dag 28 (16. aug. 2012)
Dag 28 (16. aug. 2012)

-----------------
Dag 29 (17. aug. 2012)
Dag 29 (17. aug. 2012)

-----------------
Dag 30 (18. aug. 2012)
Dag 30 (18. aug. 2012)
.