.
Home
Norsk  |  English  |  Deutch  |  عربي
Velkommen til K.A.B.A.

Kristent Arbeid Blant Arabere
Sist oppdatert
2018-01-07 09:48

Skattefritak
KABA er godkjent av Skatteetaten

Be for ...
Be for de forfulgte!
Medarbeiderne

Om KABA
15 budskap om K.A.B.A.

Moderne misjon
Tilfluktsteder
Hva er K.A.B.A.?
Hvor er K.A.B.A.?
Hvorfor K.A.B.A.?
Kontakt K.A.B.A.
Støtt K.A.B.A.!
Bank Info.

Datatilsynet
Godkjent av Datatilsynet

Kurs og seminar
Kurs og seminar

TV-arbeid
Se TV-programmet VEIEN på nettet
TV-arbeidet
Ledige stillinger

For medlemmer
Bli medlem idag
Om medlemsskap

Artikler

Linker

[ Logg inn ]

Bønn for verdens muslimer 2016
Nå kan du følge K.A.B.A. på Facebook

«Bønn for verdens muslimer». Offentlig side med fokus på bønn for muslimer.
«KABAs nettforum». Lukket gruppe med fokus på hvordan nå muslimer.

" KABAs nettforum"
Bønn for verdens muslimer


Dag 1
6 juni
Algerie”Be meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv, og jordens ender til din eiendom”. Kristne fra Algerie ber de troende om å be salme 2.8.

- Uroen i Tunisia, Libya, Mali og Niger utgjør en potensiell fare for Algerie og de andre nabolandene. Be om fred og forsoning i disse landene, og om politisk stabilitet i Algerie.

- Behovene i de lokale menighetene er betydelige: bibelundervisning, sjelesorg, barne- og ungdomsarbeid. Be Herren kalle og sende erfarne arbeidere for å hjelpe til på disse områdene.

- Be for algeriske kristne arbeidere. Be at Herren må hjelpe dem til å forstå at deres identitet er i Kristus, og ikke i deres tjeneste eller posisjon i menigheten.
Kilde: Kristne arbeidere i Algerie

- Velsign President Abdelaziz Bouteflika, Parlamentet og Militæret, slik at de har visdom mens de styrer og leder landet dette året: må de jobbe sammen i harmoni.

- Velsign de Jesus - troende slik at de kan fortsette å være frimodige vitner på gatene i Algeria, gjennom sosiale media og på TV.

- Velsign Herren, og be om at menighetene skal fortsette å vokse og modnes, og ha et ønske om å nå ut til misjonsfelt i andre land.
Far, velsign dem med evnen til å elske sine fiender, og til å gjøre godt mot dem som hater dem. (Bønn basert på Lukas 6.27)

Kilde: WIN International Network

Dag 2: 7. juni
BahrainDag 2
7. juni
Bahrain
”For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt”. Kristne i Bahrain ber de troende om å be Lukas 19.10 over landet.

- Be om stabilitet og håp for ungdommen i landet. Arbeidsløsheten er voksende. Mange spør seg selv, ” finnes det håp for vår fremtid ?”.

- Be for de med muslimsk bakgrunn, at de skal finne fellesskap hos kristne troende mennesker. Takk samtidig Herren for et kristent ektepar som nå jevnlig samler tidligere muslimer i sitt hjem.

- Be for de utlandske kirkene i landet, at de troende der skal motiveres til å dele det håp de har i Jesus Kristus med sine muslimske naboer.

- Be for de som er kristne arbeidere i landet, at de skal klare å finne en god balanse mellom familie, jobb, tjeneste og språkstudier.

Kilde: Kristne i Bahrain

- Be at bibler skal bli spredt ut over den arabiske halvøya og at kirken i Bahrain skal bli styrket.

- Velsign Bahrain med enhet og fred mellom Sunni og Shia befolkningen

- Velsign de som deler ut Guds ord på ulike språk, til ulike mennesker og til ulike nasjoner, spesielt Saudi Arabia.

- Velsign Herre, din menighet med enhet.

Far, velsign dem med gudsfrykt, slik at de kan få oppleve din rikelige godhet, og tar tilflukt til deg. (Bønn basert på Sal. 31.19)

Kilde: WIN International Network

Dag 3
8. juni
Egypt”Da skal Herren gi seg til kjenne for egypterne, på den dagen skal egypterne lære ham å kjenne. De skal dyrke ham med slaktoffer og grødeoffer, avlegge løfter for Herren og innfri dem”. Kristne i Egypt ber de troende om å be Jesaja 19.21 med dem.

- Be for de egyptiske kristne som er anklaget for å fornærme/krenke religionen (spesielt islam)

- Be om forbedringer på de økonomiske forholdene i landet

- Be om at lovene som skal verifiseres av den nye regjeringen, skal tre i kraft i denne regjeringsperioden.

- Be for den egyptiske kirken, at den må være en kirke av bønn, samt ha visjoner om å nå ut til muslimer. Be om enhet blant de ulike kirkesamfunnene. Det har vært mye gnisninger spesielt mellom den protestantiske og den ortodokse kirken.

- Be for ulike tjenesteteam i landet, at de må oppleve enhet, trygghet og utholdenhet midt i en situasjon av politisk uro. Be om at flere skal bli en del av disse teamene, og om en fornyet visjon for arbeidet: det er økende behov og muligheter for å nå mennesker i dette landet.

Kilde: Kristne i Egypt

- Velsign landet Egypt, samt regjeringen til President Abdel Fattah el-Sisi, med stor visdom når de nå prøver å håndtere islamske terrorister som ønsker at Egypt skal bli en islamsk stat.

- Velsign de egyptiske kristne med muligheten til å produsere kristne programmer og filmer, hvor de kan dele de Gode Nyhetene om Jesus med hele den arabiske verden.

- Velsign menigheten/kirken med styrke i møte med forfølgelse fra islamske fundamentalister.

Far, velsign dem med lovsang til deg, velsign dem med mat og drikke, og velsign dem med helbredelse fra din hånd ! (Bønn basert på 2.mos. 23.25)

Kilde: WIN International Network

Dag 4
9. juni
Gaza stripen


Og Jesus sa til dem: ”Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal aldri sulte. Og den som tror på meg, skal aldri noen sinne tørste”. Kristne med fokus på Gaza ber de troende om å be denne velsignelsen i Joh. 6.35 over Gaza.

- Det har blitt mer og mer vanskelig for de lokale menighetene etter at Hamas tok kontroll over Gaza. Be om at menighetene skal være utholdene og at de til og med skal vokse gjennom forfølgelsen. Be om at mange medlemmer av Hamas skal komme til tro på Jesus Kristus.

- Pris Herren for de ulike kristne tjenestene i Gaza. Be om at enda flere skal ha mulighet til å komme inn i området og være der i trygghet.

- Be for de som har blitt kristne i Gaza, om at de skal vokse i troen, og at Gud skal bruke dem på en mektig måte i deres egne hjembyer.

- I 2015, utarbeidet FN en rapport som pekte på at den økonomiske nedgangen i Gaza er så bratt at den vil være ulevelig i 2020. Dessuten så har lite oppbygging blitt gjort etter krigen for 2 år siden. Be om gjenoppbygging slik at Gaza igjen kan bli mer levelig for innbyggerne.

- Det er lett å bli motløs i Gaza, når man lever under vanskeligheter og konflikter som ikke ser ut til å ta noen ende. Be om at Herren vil bruke denne håpløsheten til å peke på at det er kun i Jesus det finnes håp.


Kilde: Kristne med hjerte for Gaza stripen.

- Velsign menneskene som bor på Gaza stripen med fred og sikkerhet, og respekt for menneskerettighetene.

Velsign Hamas med en klar forståelse for hvordan de skal ta hånd om mennesker og deres ønske om å ha fred med alle mennesker.

- Velsign den Arabiske Palestinske kirken på Gaza med en dyp overbevisning om hvordan de best kan oppmuntre kristne arabere til å elske sine naboer som seg selv, og bruke dem som fredsskapere.

Far, velsign dem med din velvilje og glede når de gjør det rette. (Bønn basert på Matt. 25.21)

Kilde: WIN International Network

Dag 5
10. juni
Irak”Til slutt, brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli æret, slik det allerede er hos dere”. Kristne i Midtøsten ber de troende om å be 2. tess. 3.1 over Irak.

- Be for regjeringsmedlemmene, at de skal frykte Herren, og tjene alle folkegrupper (og ikke bare sin egen stamme eller sekt). Be om en begrensning av ondskapen, og at de skal søke Herren om fred.

- Mange irakiske kristne forlater landet på grunn av konflikten. Mens i noen kirker så velger de å nå ut på tvers av ulike sekteriske skillelinjer, og hjelpe de som har blitt fordrevet.

- Bønn: ”Må han styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet fremfor vår Gud og Far ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst med alle sine hellige”. 1. tess. 3.13

- Be for de lokale menighetene, at de skal få visjon og forståelse for hvordan Gud kan bruke dem midt i denne usikre og truende tiden.

- OM har et voksende team i Irak: be om helse og enhet, samt flere arbeidere. Be i tillegg om at kristne arbeidere skal flytte til Baghdad og det sørlige Irak. Det er mange behov og store muligheter i disse områdene.

Kilde: Kristne i Midtøsten

- Velsign statsministeren i Irak, Haider al-Abadi, med evnen til å forstå tidene og hvordan håndtere all volden i landet.

- Velsign de fattige, som har mistet alt, med det største av alt, nemlig det å kjenne Deg.

- Velsign kristne byer og landsbyer med beskyttelse, og dra menneskene der enda nærmere til deg Gud.

Far, velsign dem og vær deres styrke, gjør deres skritt faste, slik at de kan ferdes på høydene. (Bønn basert på Hab. 3.19)

Kilde: WIN International Network

Dag 6
11. juni
IsraelSimon tok ham i armene sine, priste Gud og sa: ”Herre, nå kan du fri din tjener ut til å dra herfra i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort ferdig for alle folks øyne, et lys som gir åpenbaring for hedningene, og herlighet for ditt folk Israel”.

Kristne i Israel, som jobber med arabere ber de troende om å be Luk. 2. 28-32 med dem.

- Be om at arabiske muslimer i Israel skal lære Jesus å kjenne. En kristen leder forklarer:
Det virker som om det er vanskeligere her for muslimer å komme til tro på Kristus, enn i nabolandene. Dette selv om det generelt har blitt lettere for muslimer å forlate islam.

- Be om at arabiske kristne skal vokse i kjennskap til Jesus, og at de skal være vitner for sine muslimske naboer og kollegaer. Det finnes noen få lokale menigheter, men det er begrenset hvor utadrettet de er mot ikke-kristne og muslimer.

- Be om at flere Messianske jøder skal dele budskapet om Jesus Kristus med sine muslimske naboer.

- Be om den fred som bringer mennesker sammen. Be om at de sosiale og politiske spenningene ikke skal distrahere kristne fra å bygge Guds rike, - og det sammen.

Kilde: Kristne i Israel

- Velsign Israel med stor visdom i møte med det voldsomme presset fra alle kanter.
- Velsign Statsminister Benjamin Netanyahu og Knesset med visdom når de styrer landet.
- Velsign Jerusalem med fred !
- Velsign den jødiske og arabiske kristne befolkningen, med godhet, kjærlighet og frimodighet i Jesus Kristus.

Far, velsign Israel med dine planer, planer til fremgang, planer til håp og fremtid. (Bønn basert på Jer. 29.11, Holy Bible)

Kilde: WIN International Network

Dag 7
12. juni
Jordan


”Be også for meg, at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent hemmeligheten i evangeliet”.

Kristne i Jordan ber de troende om å be Ef. 6.19 over dem.

- Jordan er relativt stabilt, mens mange av nabolandene kjemper for politisk stabilitet. Be om fortsatt fred samt økt frihet for de troende uansett bakgrunn.

- Lokale menigheter hjelper i økende grad flyktninger fra Syria og Irak. Be om dyp kjærlighet og mye frukt når de vitner om Jesus.
Be om at Den Hellige Ånd skal gjøre menighetene og de kristne dristige når de nå fokuserer på å nå syriske muslimer. Be om at de også skal bli oppmuntret til å nå jordanske muslimer.

- Be om at flere kristne arbeidere skal bli sent til områder i Jordan hvor det ikke finnes menighetsfellesskap. Be om at flere nasjonale skal bli med på oppsøkende team arbeid.

Kilde: Kristne i Jordan

- Velsign kong Abdullah II av Jordan med å forstå tidene, og visdom til å håndtere Daesh (IS) og flyktning krisen, samt den økende islamske radikaliseringen som skjer i Jordan.

- Velsign anstrengelsene til myndighetene, ulike organisasjoner og menigheter når de prøver å hjelpe fattige flyktninger fra Syria.

- Velsign menighetene med det hele og fulle evangeliet om den oppståtte Herre Jesus, slik at de kan fortsette å være sterke i møte med terrorister.

Far, velsign dem med Jesu Kristi nåde; må de kjenne Ham fullt og helt. (Bønn basert på Fil. 4.23)

Kilde: WIN International Network

Dag
13. juni
Kuwait”Nå, Herre, se til truslene deres og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, idet du rekker ut din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer ved din hånd ved din hellige tjener Jesu navn”. Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet. Og de ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.

Be om frimodighet for de troende i Kuwait. Be om at Herren skal fortsette å helbrede, spesielt muslimer, - be om at synlige tegn og under skal skje i Jesu navn. Be om at Gud skal ”riste” steder som er fylt med bønn og lovsang, og at Han skal fylle de troende i Kuwait med Den Hellige Ånd.

- Kuwait er et splittet samfunn. De har en stor konservativ Salafist befolkning som hele tiden gjør motstand mot myndighetene. Salafistene hadde tidligere kontrollen i det folkevalgte parlamentet, men har i det siste blitt mer og mer marginalisert. Tilstedeværelsen av den amerikanske militær basen gir politisk stabilitet. Be for myndighetene i Kuwait. Be om at
i denne splittede atmosfæren, så skal kuwaitere være åpne for å søke sannheter i bibelen.

- Det er en betydelig splittelse også mellom menigheter og de enkelte troende. Den største splittelsen går mellom grupper av evangeliske kristne, som har løsrevet seg fra hverandre.
Be om større enhet. Be om at menighetene igjen kan samarbeide, for Guds rikes skyld.

- En kristen leder forklarer: vi opplever at et gjennombrudd blant kuwaitere er nært forestående. Mange er åpne og vi har fått muligheten til å be om helbredelse samt utfrielse fra demonsk undertrykkelse. Den håndfulle gruppen av troende fra Kuwait trenger å bli styrket.

Kilde: Kristne arbeidere i Kuwait

- Velsign Herre Kuwait med regn, slik at landet får næring.
- Velsign dem med evnen til å leve i disse onde dager med Daesh (IS) og kunne stå imot.
- Velsign de små gruppene med troende i Kuwait, med fellesskap og glede i deg Herre.

Herren velsigne deg Kuwait, og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. (Bønn basert på 4. mos. 6. 24-26)

Kilde: WIN International Network

Dag 9
14. Juni
Libanon


De rettferdige skyter opp som palmer, de vokser seg høye som sedrer på Libanon. De er plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud.

Kristne i Libanon ber de troende om å be Sal. 92. 13–14 med dem.

- Forsett å be for de lokale menighetene som prøver å hjelpe syriske flyktninger. Be om at de lokale kristne skal vokse dypere i både kjennskap og utøvelse av skriftene. Be om at menighetene skal fortsette å ha styrke til å nå ut til de rundt seg, og være lys midt i dagens flyktning krise.

- Over hele Libanon så deltar grupper av syriske muslimer i et opplegg som heter ”Discovery Bible Studies” (DBS). Be om at mange skal bli Jesu disipler, og lede andre igjen til å bli disipler. (2. tim. 2.2).

- I sør Libanon bor mange flyktning familier i provisoriske leire under dårlige forhold og i dyp fattigdom. Be for de syriske barna som ikke har tilgang til offentlig skole, og som må jobbe for å forsørge familien.

Kilde: Kristne i Libanon

- Velsign Libanon med en sterk regjering som har mulighet til å styre og forene en nasjon med mange ulike og sterke fraksjoner.
- Velsign Libanon når de prøver å hjelpe de syriske flyktningene.
- Velsign menighetene med styrke til å fortsette tjenesten blant sitt eget folk, samt de fra Syria som bor blant dem. Velsign dem Herre, og la ditt lys skinne igjennom dem.

Far, velsign dem med at Jesu Kristi nåde skal være med deres ånd. (Bønn basert på Fil. 1.25)

Kilde: WIN International Network

Dag 10
15. Juni
LibyaMen alle som tar sin tilflukt til deg, skal glede seg. De skal for alltid juble av glede. For du verner/dekker dem. De som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Be salme 5.11 over de kristne i Libya, - og for de kristne som bor utenfor Libya.

- Be om fred, og at det skal bli slutt på krig, konflikter og blodsutgytelse. Be for ”regjeringen av nasjonalt forlik”, om at lederne der skal tjene folket, til det gode for alle i Libya, hvor de sammen skaper en moderne nasjonalstat, og ikke en føderasjon av stammer. Be om ferdigstillelse og implementering av en nasjonal grunnlov. Be om forsoning mellom militser og stammegrupper og at de skal bli integrert inn i et fredelig samfunn.

- Antall muslimer fra Libya, som tar imot Jesus som frelser, er stadig økende. De troende i landet er veldig spredt og møtes ikke, - unntatt noen få personer som møtes i en bestemt by. De som bor utenfor landet, samles nå i en virtuell kirke på nettet. Be om at mange fra Libya skal komme til tro på Jesus gjennom satellitt TV og andre media tjenester. Be om at de som er nye i troen skal bli disippelgjort og ha et fellesskap sammen. Be om at Gud skal ta bort frykt og gi de troende mot og frimodighet.

- Be for de troende i Libya. Be om beskyttelse og trygghet fra krig, tyveri, kidnapping og terrorist angrep. Be også om utholdenhet til tross for vanskeligheter og mye stress. Be om ledelse fra Den Hellige Ånd, slik at de kan møte på mennesker som har åpne hjerter og ører for Guds ord. Be om visdom når de tar ulike beslutninger hver dag.

Kilde: Kristne med fokus på Libya

- Velsign Libya med fred, og velsign dem med en regjering som er for alle; velsign dem med en slutt på krig og kamphandlinger.
- Velsign dem med gode avlinger som gir mye mat, og som møter deres daglige behov.
- Velsign alle Jesu Kristi tjenere som bor i dette landet, med fellesskap, og med inderlige og personlige møter med Jesus, og med frimodighet for hver dag.

Far, må Åndens frukter vokse blant de troende. Velsign dem med kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet og trofasthet, mildhet og selvkontroll. (Bønn basert på Gal. 5. 22-23, Holy Bible)

Kilde: WIN International Network

Dag 11
16. juni
MauritaniaMen i hvert hus dere kommer inn, skal dere først si: ”Fred over dette hus”. Og hvis det er et fredens barn der, skal deres fred hvile over det. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere. Og bli i det samme huset, spis og drikk det som de setter frem, for arbeideren er sin lønn verd. Gå ikke fra hus til hus.

Kristne i Mauritania ber de troende om å be Luk. 10. 5-7 med dem.

- Tillitt skapes over lang tid i denne kulturen. Innbyggerne iakttar utlendinger lenge før de blir vist tillitt. På grunn av dette, kan det i arbeidet være vanskelig å skape ekte og tillitsfulle vennskap. Be om at kristne arbeidere skal klare å få gode og varige vennskap.

- Kristne arbeidere forklarer: Det å leve et liv i lydighet til Herrens kall er vanskelig til tider. Det å klare å få kontakt med muslimske naboer oppleves annerledes enn i andre muslimske land. Be om gunst blant lokalbefolkningen når de lærer språk og fordyper seg i kulturen, og at de i gjennom dette skal oppleve større åpenhet og aksept.

- Høsten gjøres klar for innhøsting, men arbeiderne er få. Be om flere arbeidere, og spesielt familier og andre med en langsiktig forpliktelse til å ta del i arbeidet i Mauritania. (Matt. 9.35-38)

- Forfølgelsen av de troende i Mauritania kan være hard. Be om Guds beskyttelse over de innfødte troende. Be Gud gi dem mot, og at de skal vokse i tro og gjerning.

- Kristne arbeidere ber daglig om gudgitte møter med søkende mennesker, som er interessert i å vite mer om Jesus, og som er villige til å ta med familie og venner for å lære om disippelskap. Be om at arbeiderne skal være frimodige i å leve ut sin tro, og at de skal finne frem til fredsæle mennesker.

Kilde: Kristne i Mauritania

- Velsign Mauritania Herre, med regn som gir næring til avlinger, og som gir rent drikkevann.
- Velsign dem med evnen til å forstå hvordan de skal fjerne seg fra slaveri, og til hvordan de skal respektere og vise ære til mennesker.
- Velsign menighetene med et ønske om å samles og ha fellesskap med hverandre.

Far, velsign dem med muligheten til å smake og se at du er god, og til å kunne ta sin tilflukt til deg. (Bønn basert på Sal. 34. 8)

Kilde: WIN International Network

Dag 12
17. juni
Marokko


For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens Ånd. 2. tim. 1.7
Be med de kristne i Marokko om at de skal få være et Jesus-nærvær i dette landet.

- Arbeidere over hele Marokko har opplevd en større åpenhet for Guds ord blant marokkanere i løpet av de siste 2 årene. Spesielt unge mennesker vender seg bort fra islam og er mer åpne for budskapet om Jesus. Be Gud om en stor innhøstning av nye troende i løpet av 2016.

- Be Gud om å åpne grensen mellom Marokko og Algeria. Be om at kristne fra Algeria skal ha mulighet til å ha kristen virksomhet i Marokko. Be Gud om at disse mulighetene skal bære frukt, spesielt blant marokkanske berbere.

- Be om seier over fryktens ånd, som hviler over alle de troende i Marokko. Be Gud om gjennombrudd og frihet på dette området. Må Gud styrke hver og en av de marokkanske troende slik at de blir dristige og modige, samt forstandige og modne. Takk Gud for de som frimodig når ut til andre marokkanere, spesielt gjennom internett.

Kilde: Kristne i Marokko

- Velsign Herre, kongen av Marokko, Mohammed VI og hans regjering, med visdom i hvordan de skal forholde seg til og garantere for ytringsfrihet i landet.
- Velsign dem med visdom slik at de forstår hvordan de skal håndtere de komplekse spørsmålene rundt Vest Sahara

Far, velsign menighetene med en økt frimodighet til å vitne for andre dette året.
Far, velsign dem med evnen til å holde seg borte fra de ondes råd og synderes vei, og fra å holde selskap med spottere. (Bønn basert på Sal. 1.1, Holy Bible)

Dag 13
18. Juni
Oman”Jeg vil la elver velle frem på bare hauger og kilder midt i daler. Jeg vil gjøre en ørken til en sjø og et tørt land til vannrike kilder”. Jes. 41.18

Det finnes kun en håndfull med troende i Oman, og det åndelige landskapet beskrives som hardt og tørt. Be om at Herren skal ”mykne” den harde jorda og utgyde sin Ånd over nasjonen, - slik som regn over en tørr ørken.

Det er mye bekymring og uro blant mennesker i dette landet på grunn av usikkerheten rundt hvem som skal overta makten når den regjerende Sultanen dør. Han har vært syk lenge, og den uunngåelige forandringen og det ukjente, har rystet følelsen av trygghet som de fleste har hatt i mange år. Det er også en frykt for at kriser i naboland skal smitte over til dette stedet, som er kjent for å være fredelig. Menneskene i Oman har satt sin lit til landets sikkerhet og stabilitet, like mye som til religion, og tanken på å miste denne skaper stor frykt hos mange.

Overtro og frykt for onde ånder og forbannelser er sterkt til stede i folks hverdagsliv. Det er også den konstante tomheten ved å prøve å være god nok, - samt det å ikke ha frelsesvisshet.
Islam er en del av livet helt fra barndommen, men mange i den yngre generasjonen føler ingen tilknytning til religionen.

- Det finnes ingen menighet i Oman som man vet om, og de få troende som finnes er isolert, og lever i fare og frykt for sitt liv. Be for de troende om at de skal ha frihet til å møtes, både for å vokse og for å bli oppmuntret.

- Kristne arbeidere i Oman forklarer: Det er en sterk forventning om at Gud gjør noe nå, og mange opplever at det haster å be. Det oppleves også som hast å så ut evangeliets såkorn mens man fortsatt har mulighet til å gjøre det. Be Gud om å øse ut sin nåde og kjærlighet over dette folket, som er kjent for å være fredsskapere. Be for arbeiderne, som på tross av risiko, fortsatt er villige til å dele evangeliet, i håp om at det en dag vil bli en blomstrende menighet i Oman.

Kilde: Kristne i Oman

- Velsign Herre, Sultan Qaboos bin Said av Oman og hans regjering med et fortsatt lederskap i det å fremforhandle fred mellom nasjonene i området.
- Velsign folket Herre, med utdanning og et ønske om å arbeide for et enda bedre Oman.
- Velsign den lille flokken av troende i Oman, samt de utenlandske kirkene som er der, med kjærlighet til deg og til sin neste.

Far, du har sagt: ”Velsignet er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn”.
Far, vi ber om at mange fra Oman skal komme inn i ditt himmelske rike. (Bønn basert på Matt. 5.9, Holy Bible)

Kilde: WIN International Network

Dag 14
19. juni
QatarEt nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Joh. 13.34-35.

Og den herlighet som du gav meg, har jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som vi er ett.
Jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at du har utsendt meg, og at du har elsket dem, slik som du har elsket meg. Joh. 17.22-23

Kristne på den arabiske halvøya ber de troende om å be versene i Johannes evangelium over Qatar.

- Qatar er relativt stabilt politisk, men de strever med å opprettholde kulturelle og religiøse verdier midt i den raske utviklingen og moderniseringen av landet. Be om at myndighetenes respons, selv om de er påvirket av islamister, skal være at de blir drevet av et ønske om å ære Gud ved å beskytte alles rettigheter, spesielt majoriteten av fremmedarbeidere, slik at de følger internasjonale lover og menneskerettigheter.

- Takk Gud for at de innvilger og tillater bygging av kirker og gudshus, selv om det i realiteten er utilstrekkelig med hensyn til det store antallet kristne i landet! Be om at myndighetene også skal tillate at kristne grupper møtes på offentlige steder som for eksempel på restauranter og hoteller osv. Be om en økt enhet blant de ulike kristne fellesskapene, og at Gud skal bruke disse fellesskapene til å møte de voksende behovene hos den fattige innvandrer befolkningen, spesielt i arbeidsleirene, - og at de må frimodig forkynne Guds ord til disse menneskene.

- For noen år siden slo myndighetene ned på kristne arbeidere, - noe som resulterte i utvisning, samt oppsplitting og frykt i det kristne samfunnet. Be om at Gud skal bryte fryktens ånd og gjenoppbygge tillitt og enhet blant arbeiderne slik at de igjen kan arbeide på en koordinert og samordnet måte. Be om at de kristne skal komme sammen for å be, lovsynge og ha fellesskap sammen. Be om at Gud skal gi de ulike fellesskapene enhet i hjertet slik at de, for Jesu skyld, kan påvirke Qatar.

Kilde: Kristne ledere i tjeneste på den arabiske halvøya

- Velsign Herre, myndighetene i Qatar med et sterkt ønske om å stå opp for menneskerettighetene for alle mennesker, og selv bli et eksempel for andre nasjoner.
- Velsign alle som møtes i ulike utenlandske kirker i løpet av uken, med mektig lovsang.
- Velsign de få Jesus troende som kommer fra Qatar, med frimodighet til å samles og være ett.

Far, velsign dem med evnen til å ikke gjengi ondt med ondt, men heller gjengi det onde med velsignelser, - og må du Herre velsigne dem samtidig. (Bønn basert på 1. Pet. 3.9, Holy Bible)

Kilde: WIN International Network

Dag 15
20. juni
Saudi ArabiaDen suverene Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et knust hjerte, for å rope ut frihet til dem som er i fangenskap, og frigjøring fra mørkets makt for dem som er fanget; å rope ut et nådens år fra Herren… Jes. 61. 1-2 (NIV)

Be med de kristne i Saudi Arabia om at de skal være en tilstedeværelse av Jesus selv i dette landet.

Med krig både nord og sør for Saudi Arabia, og med et økende økonomisk press og rykter om politisk ustabilitet i kongefamilien, så har menneskene i Saudi Arabia en usikker fremtid i møte.

- Be Gud om å lede den konglige familien og de styrende myndigheter slik at de tar viselige avgjørelser i tråd med Guds vilje for landet.
- Når hele regionen nå opplever ustabilitet; må det bli en tid hvor folk setter spørsmålstegn ved helt grunnleggende ting, samt tro. Be Herren legge nye spørsmål ned i deres hjerter, om det å søke Jesus.
- Be for det stadig økende antallet troende fra Saudi Arabere, at de må bli oppmuntret og styrket i Herren. Be i mot frykt og mistillit, som gjør at mange blir isolert. Be om at de troende skal få mot til å treffe hverandre. Be om at hele husholdninger, familier og vennskapsgrupper skal komme til tro, slik at lokale fellesskap kan dannes.
Takk Herre, for at det er du som skal bygge din menighet !
- Be om vekkelse blant de mange utenlandske kristne som bor i landet, og om at de skal få et hjerte for det Saudi arabiske folket som gjør at de vil be, og nå ut til dem med evangeliet, alt etter som Herren leder.
- Alvorlighetsgraden i den økonomiske situasjonen, som er forårsaket av lav oljepris, begynner nå å påvirke firmaer som må kutte i budsjetter, redusere bemanningen og senke, eller stoppe nyansettelser. Be Gud om å beskytte jobbene til kristne internasjonale arbeidere (da de trengs i landet).

Kilde: Kristne i Saudi Arabia

Velsign Herre, kong Salman av Saudi Arabia, som kalles ”Vokteren av de to hellige moskeene” (i Mekka og Medina). Gi ham visdom til å lede nasjonen, samt hvordan han skal utvikle internasjonale relasjoner.
- Velsign de fra Saudi Arabia, når de oppsøker kristne programmer på sosiale medier og nettsteder, - la dem få lære om deg Herre !

Far, velsign de troende med evnen til å legge alle sine veier i din hånd, slik at Hans planer kan lykkes blant dem. (Bønn basert på Ord. 16.3, Holy Bible)

Kilde: WIN International Network

Dag 16
21. juni
Somalia”Tenk ikke på det som hendte før. Se jeg gjør noe nytt ! Det spirer allerede frem; merker dere det ikke ?”. Jes. 43. 18-19 (NIV)

”Hvor godt og behagelig det er når Guds folk lever sammen i enhet”. Sal. 133.1 (NIV)

Kristne som bor blant det somaliske folk, ber de troende om å be disse versene over Somalia.

- Takk Gud for hvordan han arbeider blant somaliere, og for det store antallet som kommer til tro både utenfor landets grenser og på Afrikas Horn. Takk Herren for hvordan sosiale medier blir brukt for å nå dette folket.

- Be om enhet blant det voksende antallet troende, da potensialet for mistillit og uenighet dessverre ofte er til stede.

- Takk Gud for alle smågruppene som møtes til fellesskap rundt
omkring. Be om at Herren skal reise opp flere somaliske ledere.

- Be om at de troende skal være sterke når de blir forfulgt. Be om beskyttelse og visdom i kombinasjon med frimodighet.

- Be for menighetene, organisasjonene og den enkelte som har sitt arbeid blant somaliere, enten det er i diasporaen eller på Afrikas Horn. Be om en følsomhet for Den Hellige Ånd i alle aktiviteter og relasjoner. Be om ressurser i tjenestene og støtte til nasjonale medarbeidere.

- Be om fred; be om at volden skal stoppe i Somalia. Be for somaliere i Kenya som opplever trakassering på grunn av den etniske spenningen. Be for de internt fordrevne i landet, og for de som er flyktninger i naboland, - og som flykter fra krig og tørke (sult).

Kilde: Kristne med fokus på Somalia

Velsign Herre, Hassan Sheikh Mohamoud, Presidenten i Somalia og hans regjering, med et sterkt ønske om å jobbe sammen for å bygge et sterkt Somalia, slik at ikke militante islamister får ødelagt landet.
- Velsignet er de fattige, enkene og de foreldreløse; må deres behov bli møtt !
- Velsign menighetene, som er små i Somalia, men voksende i utlandet. Herre velsign dem med en dyp relasjon i Kristus, og om et ønske å vitne om Jesus også i Somalia.

Far, velsign dem med evnen til å legge alle ting fremfor deg i ditt nærvær. Far, åpne opp dine himmelske sluser og velsign dem rikelig ! Amen.

Kilde: WIN International Network


Dag 17
22. juni
Sør-SudanFor jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havbunnen.
Habak. 2.14
Be om at denne kunnskapen som er i Jesu evangelium skal bli forkynt i Sør-Sudan, slik at folket ikke forgår.

- Be om nasjonal enhet: En fredsavtale ble underskrevet i august 2015, mellom regjeringen og opposisjonslederen. Be om at den skal bli iverksatt slik at det kan bli fred og enhet i landet.

- Be for den økonomiske situasjonen i landet: Det har vært en voldsom prisøkning, som resulterte i at innbyggerne ikke hadde råd til å kjøpe varer, noe som igjen førte til en devaluering av landets valuta.
Be om sikkerhet: Det har vært en stor økning av væpnede ran i alle byer.
Be for de som opplever sult: De fleste steder i landet opplever tørke. Som et resultat av dette så drar mange til nabolandene og slår seg ned i bosettingsleirer.

- Be for de som er trengende: foreldreløse, enker, internt fordrevne og gatebarn – antallet mennesker som trenger hjelp øker for hver dag. Be om at det skal være mulig for veldedige organisasjoner å nå disse med hjelp.

- Be om sameksistens mellom kvegeiere og bønder: Kveg blir tatt til åkre, hvor de ødelegger avlingene. Konfliktene eskalerer og folk blir fordrevet. Be om forsoning mellom de ulike stammene i Sør-Sudan.

- Be for OM sitt arbeid i Sør-Sudan: Be om at Gud skal bruke teamet midt i disse betydelige behovene i landet. Be om muligheter for å forkynne de gode nyheter til muslimene.

Kilde: Kristne med fokus på Somalia

- Velsign Herre, President Salva Kiir og opposisjonsleder Riek Machar med evnen til å skape varig fred i Sør-Sudan.
- Velsign folket slik at deres behov for mat blir møtt hver dag.
- Velsign menighetene med enhet i Kristi kropp, slik at når ulike stammer møtes, så blir våpnene lagt tilside.

Far, velsign nasjonen med et ønske om å gjøre din vilje, - og la disse planene lykkes. (Bønn basert på Sal. 20.4)

Kilde: WIN International Network


Dag 18
23. juni
SudanIngen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse
innenfor dine grenser. Du skal kalle dine murer Frelse og dine porter Lovsang. Jes. 60.18

Be med de kristne i Sudan om at de skal være et Jesus nærvær i dette landet.

Siden 1989 har over 2 mill mennesker mistet livet som et resultat av borgerkrigen.
Sudan har blitt delt i to, men fortsatt er det krigshandlinger i hovedsak 3 steder: Nuba fjellene, Darfur og ved den blå Nilen.
- Be om at kampene og krigshandlingene skal stoppes i Sudan.
- Be om trygghet og sikkerhet i disse tre krigsherjede områdene, og om frelse for folket.

På slutten av 2012 ble omtrent 200 misjonærer utvist fra landet. Myndighetene tok deres eiendeler: biler, hus, datamaskiner og telefoner. De innfødte kristne fortsetter å møtes,
men opplever mye trakassering og kirker som stadig stenges.
- Be om at de innfødte menighetslederne skal stå enda mer sammen, og at de skal klare
å vise kjærlighet midt i en situasjon som denne.

Innfødte kristne arbeidere bor i hovedsak i 5 ulike områder i Sudan hvor de er ”teltmakere”. De fokuserer mye på menighetsplanting.
- Be om beskyttelse, og en fruktbar tjeneste.
- Be om at Herren skal bruke dem til å mobilisere for å nå unådde folkegrupper i landet.

Myndighetene har begynt å arrestere aktive kristne ledere, og satt noen av dem i fengsel,
alt med den hensikt å stoppe utbredelsen av kristendom i Sudan.
- Be for kristne som er i fengsel, og for deres familier
- Be om at Gud skal beskytte de kristne fra muslimsk bakgrunn, slik at de kan bringe evangeliet til sitt folk, sin stamme og sin familie.
- Be for de sudanske kristne, at de skal klare å formidle Gud kjærlighet til sine muslimske naboer midt i denne vanskelige situasjonen.

På grunn av krigen så er det mange sudanske flyktinger rundt omkring i verden.
I Egypt alene bor det ca. 5 millioner sundanesere.
- Be om at Gud skal virke iblant dem, at de skal ta imot Jesus som sin Frelser og Herre,
og at deres grunnleggende behov skal bli møtt.

Kilde: Sundanesere som har blitt tvunget til å forlate Sudan.

- Velsign Herre, Presidenten i Sudan, Omar al-Bashir og medlemmene i regjeringen; må de lære Jesus Kristus å kjenne.
- Velsign menneskene i Darfur med fred, og fri dem fra det onde.
- Velsign menighetene i Sudan med styrke, både til å samles og til å være et lys i det økende mørket rundt dem

Far, velsign dem med en enda større tillitt til deg; slik at de kan sette all sin lit til deg.
(Bønn basert på Jer. 17.7, Holy Bible)

Kilde: WIN International Network

Dag 19
24. juni
SyriaJeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre menneske, etter hans herlighets store rikdom, slik at Kristus kan bo i deres hjerter ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. 3. 16-17

Kristne i Midtøsten ber de troende om å be dette bibelverset over menneskene i Syria

- Midt i denne krigen i Syria, så ser det ut til at onde handlinger bare øker. Be om en stopp for denne ondskapen. Be om at gudfryktige ledere skal komme til makt, og lede landet til fred.

- Be om at de lokale menighetene skal forbli sterke selv under dette enorme presset. Be om at de skal være trofaste vitner fylt av kjærlighet til sine naboer i denne tiden.

- Be for kristne arbeidere som jobber blant flyktninger og internt fordrevne. Be om fysisk, følelsesmessig og åndelig styrke, samt visdom. Be spesielt om dette for de som har jobbet lenge blant flyktninger i dette området.
Be også for flyktningene; de har enorme fysiske, følelsesmessige og åndelige behov.

Kilde: kristne med fokus på Syria

- Velsig Herre, Presidenten Bashar al-Assad i Syria, med visdom i hvordan han skal lede landet, som nå er en krigssone med mange nasjoner involvert i krigen.
- Velsign Daesh (IS) krigerne med kunnskapen om Jesus Kristus, og at de skal omvende seg i hans navn, - det eneste navnet som kan gi frelse.
- Velsign de forfulgte kristne med kjærlighet til sine naboer, og styrke til å fortsette kampen, til ære for deres Herre Jesus Kristus.

Far, velsign dem med evnen til å holde dine forskrifter, og til å søke deg med hele sitt hjerte. (Bønn basert på Sal. 119.2, Holy Bible)

Kilde: WIN International Network

Dag 20
25. juni
Tunisia


”Se til nasjonene, se dere rundt, - og bli fullstendig forundret. For jeg kommer til å gjøre noe i deres dager, som dere ikke kommer til å tro, selv om det ble fortalt dere”. Hab. 1.5 (NIV)

Be med de kristne i Tunisia om at de skal være et Jesus-nærvær i dette landet.

- Be for de som innehar politiske stillinger, om at de skal søke å forbedre landets økonomiske situasjon. Be om at myndighetene skal fortsette kampen med å beskytte landet mot militante islamistiske fundamentalister.

Be for de lokale menighetsfellesskapene over hele landet. Be om at nyfrelste skal bli disippelgjort, og om ydmyke ledere med tjener sinn til å betjene disse menighetene. Be om kjærlighet og tillitsfulle vennskap mellom de ulike troende, slik at sterke fellskskap kan bli dannet. Be om at nød for de fortapte skal fylle hjertene deres, og be om frimodighet og mot hos de troende til å vitne om Jesus til venner og familie.

- Be om en åndelig beskyttelse for kristne arbeidere i landet. Be om at det skal være mulig å få oppholdstillatelse, slik at mange fra ulike nasjonaliteter kan fortsette å jobbe i landet. Be om enhet mellom tunisiske og utenlandske kristne, slik at de kan jobbe side om side for evangeliets skyld.

Be Hab. 1.5 over Tunisia. Fra revolusjonen startet og helt til nå, så har de opprinnelige hendelsene i dette lille landet, fortsatt nyhetsverdi. Be om en bevegelse av Den Hellige Ånd som gir overbevisning synd og omvendelse, slik at skarer av tunisiere kan komme til tro. Be om at mange skal bli frelst, og at ingen av dem skal gå fortapt.

Kilde: Kristne i Tunisia

- Velsign Herre, nasjonen Tunisia med visdom i hvordan de skal håndtere den fortsatt økende islamske terroren som ødelegger liv og økonomi.
- Velsign Presidenten i Tunisia og de andre regjeringsmedlemmene, når de prøver å føre landet nærmere en større fred og stabilitet, og bort fra korrupsjon og grådighet.
- Velsign Herre, menighetene med evnen til å disippelgjøre nyfrelste og andre i Kristus, og at de skal forbli sterke i deg.

Far, velsign menighetene med evnen til å gi akt på dine instruksjoner, og sette sin lit til deg. (Bønn basert på Ordspr. 16.20, the Holy Bibel)

Kilde: WIN International Network

Dag 21
26. juni
Forente Arabiske Emirater”For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager. 1.Tim.6.10

Materialisme forblinder mennesker fra å se sine åndelige behov.

Arabere har en forhistorie med å være farløse, helt siden Abraham, Ismaels far, sendte bort sin sønn (1.Mos. 21.9-14) Be om en fornyet relasjon mellom Faderen og de farløse (Sal. 68.5), og at mennesker fra emiratene skal se sine åndelige behov, og stille spørsmål - slik at Far i himmelen kan åpenbare sine evige sannheter for dem.

- Be for lederne av de Forente Arabiske Emirater (UAE) om at de skal ha visdom, og utvise toleranse i forhold til innbyggere som ønsker å bytte tro. Be for myndighetene om at de skal være i stand til å bevare landet trygt i forhold til opprørere og terroristgrupper, og at de skal innføre lover som oppmuntrer unge mennesker til å arbeide hardt til det beste for landet sitt.
Be for forholdet som UAE har til andre land i regionen, slik som Iran, hvor forholdet er anspent på grunn av uenigheter om noen øyer. Be om at de skal bli mer og mer desillusjonert over islam, og avvise radikale grupper, og at dette skal lede dem til oppdagelsen av sannheten som vil sette dem fri!

- Be om enhet, ikke ensartethet, blant alle de utenlandske menighetene som finnes i UAE, hvor de står sammen for evangeliet skyld. Be Herren sende modne og dyktige ledere som kan disippelgjøre de mange nyfrelste fra ulike land, som kommer til tro nettopp her i UAE, og om at de skal motta solid bibelundervisning. Be om at disse menighetene skal dele troen sin med de nasjonale slik at disse kan få egne fellesskap av troende rundt omkring i byer og landsbyer.
- Be om at utenlandske arbeidere ikke skal bli avledet av materialismen, komforten og fasilitetene som finnes i UAE. Be for de som jobber i UAE med en hensikt, at de skal bli bønnemennesker som ber til Gud, om å gjøre store ting i landet. Be om at kristne skal finne nye veier og muligheter for å bli involvert med de nasjonale, nå når landet er i endring både politisk, økonomisk og kulturelt.

Kilde: Kristne i UAE.

- Velsign Herre lederne i UAE når de prøver å beskytte landet sitt fra Daesh (IS) og andre former for militant islamisme.
- Velsign myndighetene i UAE fordi de tillater utlendinger å samles til gudstjeneste mange steder over hele landet.
- Velsign de få Jesus troende som finnes fra UAE, med et enda større ønske om å tilbe og lære deg å kjenne Herre.

Far, velsign dem med evnen til å elske deg, vandre på dine veier og følge dine lover og påbud. (Bønn basert på 5. Mosebok 30.16, the Holy Bibel)

Kilde: WIN International Network

Dag 22
27. juni
Vestbredden


La deres ferd blant hedningene være god, for selv om de anklager dere for ondt, så skal de se deres gode gjerningene, og prise Gud på besøkelsens dag.

Kristne i nærheten av Vestbredden ber om bønn basert på 1. Pet. 2.12

- Takk Gud for de mange oppmuntrende historiene fra menighetene på Vestbredden i løpet av det siste året, som også innebærer å dele Guds ord med muslimer. Be for menighetene om at de skal være utholdene, da de representerer en liten del av befolkningen, og opplever forfølgelse.

- Be for en menighet i Ramallah, som også fungerer som et hjem for gutter. Be om at menigheten skal vokse åndelig og at guttene som bor der skal vokse opp til å bli Guds menn.

- Be for den kristne tjenesten blant de funksjonshemmede i Bethlehem. Be om at mange muslimer, og andre, skal komme til tro og motta trøst, når de opplever at Guds folk bryr seg om dem.

- Be om at nye kristne fellesskap skal bli startet i områder der dette ikke finnes.

- Be om en stabil, pålitelig og fredfull ledelse som kan utvikle regionen. Be om at Herren må hindre planene til grupper som ønsker å skape kaos her.

Kilde: Kristne som tjener blant palestinere

- Herre velsign de palestinske myndighetene som styrer på Vestbredden og i Gaza, og de som søker fredelig sameksistens.
- Velsign den aldrende presidenten Mahmoud Abbas med visdom slik at han kan håndtere og dempe de voldelige kreftene rundt omkring i de palestinsk kontrollerte områdene.
- Velsign kristne palestinere som lider under mangel på respekt fra muslimske palestinere; og trøst de som ikke ønsker å bidra til dette hatet i landet.

Far, velsign dem med en hunger og tørst etter Din rettferdig; for de skal bli mettet. (Bønn basert på Mat. 5.6, the Holy Bible)

Kilde WIN International Network

Dag 23
28. juni
Vest-Sahara”I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og ved det viser at dere er mine disipler”. Joh. 15.8 (NIV)

Be med de kristne i Vest-Sahara om at de må få være et nærvær av Jesus i dette landet.

- Dette omstridte området, som lenge har ønsket løsrivelse, er for tiden styrt av Marokko; hvor de sliter med store flyktningleire og spørsmål rundt alle som er fordrevet. Be Gud om en politisk løsning på dette spørsmålet. (Ordspr. 2.9)
- Det er veldig få kristne arbeidere i dette området som fokuserer på Saharawi-folket. Be om at de skal få mange muligheter til å vitne for dem i år, og at deres arbeid skal bære mye frukt. (Be 2.kor. 9.6)
- Be om flere kristne arbeidere i Vest-Sahara, spesielt familier og andre, som har et langtids perspektiv i tjenesten. (Be Matt. 9.35-38)

Kilde: Kristne i Marokko som har et ønske om å nå Vest-Sahara

- Herre velsign eksil regjeringen i Vest-Sahara med muligheten til å forhandle med Marokko, og til å vite hvordan de skal lede nasjonen fremover.
- Velsign FN med vilje og kraft til å fremme et lovforslag som gjør at Vest-Sahara enten kan bli løsrevet fra, eller en integrert del av Marokko.
- Velsign Sahrawi-folket, mange av dem er flyktninger, - med helse, mat og husly.

Far, må du møte alle deres behov etter din store rikdom, som er å finne i Herren Jesus Kristus. (Bønn basert på Fil. 4.19)

Kilde: WIN International Network

Dag 24
29. juni
Jemen”Av ett menneske skapte han alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss”. Ap.gj. 17. 26-27

”Alle verdens ender skal minnes dette og vende seg til Herren. Og alle folkeslagenes stammer skal tilbe fremfor deg. For kongeveldet hører Herren til, han hersker over folkene”. Sal. 22.27-28

Kristne med fokus på Jemen ber om forbønn basert på disse bibelvers.

- Det finnes i det minste fire ulike fraksjoner som kjemper i Jemen, i tillegg til ytre aktører. Situasjonen endrer seg fra dag for dag. Be om stabilitet over hele landet. I fravær av elektrisitet, vann og medisinsk utstyr – i tillegg til eskalerende matpriser og transportkostnader, - så er det et prekært behov for å få inn nødhjelp i landet.

- Be for grupper av troende som møtes i de to største byene, samt de som er spredt rundt omkring i andre områder, - om at de må bli grunnfestet i Kristus. Be om at de ulike troende skal bli familie for hverandre, og tilgi og inkludere hverandre. Be Gud om å hjelpe dem til å fokusere på å være troverdige, med et ønske om å ære andre, istedenfor å søke ære selv, og at de skal lære å elske sin neste som seg selv. Be om at kristne i Jemen skal være et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å utforme en livsstil av overgivelse og hellighet.
- Hvis utenlandske arbeidere har mulighet til å returnere, så be om at de skal leve et liv som er et forbilde for de troende i hvordan de skal elske hverandre i ånd og sannhet. Be også om at de som nå er utenfor Jemen, skal hvile i Guds allmakt, istedenfor å leve i frustrasjon over å ikke kunne ta seg inn i Jemen.

Kilde: Kristne som bodde i Jemen

- Herre, velsign Jemen med fred, for de har opplevd så altfor mange kamper og kriger.
- Velsign landet med regn som vil gi næring til avlingene deres, som igjen gir økt innhøstning og mat til de fattige.
- Velsign menighetene med et inderlig fellesskap, fantastisk lovsang til Gud Fader, og en styrke til å leve i disse vanskelige tider.

Far, velsign dem og vær deres hyrde, la de få vite at i deg så mangler de ingenting; velsign dem med grønne enger og stille vann. (Bønn basert på Sal. 23. 1-2, the Holy Bible)

Kilde: WIN International Network

Dag 25
30. juni
Media til MENA (Midtøsten og Nord-Afrika)Dag 25: 30. juni – Media til MENA (Midtøsten og Nord-Afrika)

Da fortalte han dem denne lignelsen og sa: ”Hvilket menneske blant dere som har hundre sauer, og mister èn av dem, vil ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den ene som er mistet, til han finner den?

Kristne innen media arbeid til arabere, ber om bønner fokusert på Luk. 15. 3-4

Media arbeid rettet mot den arabiske verden:
Over hele den arabiske verden finnes det mennesker på let etter vann, både for å overleve og for å slukke sin tørst. Men det å søke etter åndelige sannheter annet enn innen islam er strengt forbudt i muslimske land. I mange av disse landene er det fortsatt veldig vanskelig å finne eller kjøpe en bibel, eller finne en kristen som de kan spørre, - eller som kan vitne for dem.

Det siste tiåret har det vært en økning i arabiske TV programmer, som er tilgjengelige via ulike TV satellitter. Disse har mange millioner seere, og til og med mange muslimer ser på disse kristne TV programmene. I tillegg finnes det egne programmer fra omvendte muslimer.
- Be om at enda flere muslimer skal se programmene og forstå den bibelske undervisningen.

Internett og sosiale medier blir flittig brukt over hele den arabiske verden. De blir ikke bare effektivt brukt av kristne, men også av grupper slik som Daesh (IS).
- Be om at Herren skal kalle på flere kristne arbeidere til å produsere programmer både for TV og internett.
- Be Herren om beskyttelse og visdom til de som lager innholdet i disse programmene, slik at de kan presentere god og bibelsk undervisning.

Oppfølging i forbindelse med kristen media arbeid:
Responsen er stor på kristne arabiske programmer, mens oppfølgingen er en utfordring. Dessverre er dette ofte ikke en del av media strategien til de kristne TV kanalene.
- Be om større fokus på dette, og om bedre samarbeid og koordinering når det gjelder oppfølging.

Hver eneste muslim trenger oppmerksomhet og svar på sine spørsmål. Etter hvert når tillitt er opparbeidet, så er også noen klare for å møtes ansikt til ansikt. Be om at de som er søkende skal tørre å ta kontakt, og at de skal bli integrert inn i et fellesskap av troende, eller at det skal bli startet nye bibelfellesskap for dem.

Fellesskap av Jesus troende har blitt startet i flere unådde byer, hvor de møtes regelmessig, ved at de blir fulgt opp av kristne enkeltmennesker, som både knytter dem i kontakt med andre troende, og som hjelper dem med å være vitner i sitt eget lokalsamfunn.
- Be Luk. 15.3-4 over de som når ut til muslimer gjennom media. Be for sauene som er spredt over hele den arabiske delen av verden, - at de må bli funnet av de som leter etter dem.
- Be for de voksende arabiske menighetene. Takk Gud for at deres lidenskap og engasjement for å følge opp søkende mennesker fra sitt eget folk stadig er økende.

Dag 26
1. juli
Laylet al Qadr (Kraftnatten eller Skjebnenatten)


Det profetene dine så, var bare løgn og blendverk.
De viste deg ikke din skyld, vendte ikke din skjebne.
Budskapet deres kom fra falske, forførende syner. Klag. 2. 14

Han er den som har fridd oss ut fra mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike.
I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Kol. 1. 13-14

Kristne som virker blant muslimer anbefaler disse bibelvers når vi ber over dette temaet:

Laylet al-Qadr (Kraftnatten)
”Kraftnatten er bedre enn tusen måneder”. (Sura 97.3)

Muslimer tror at Allah åpenbarte de første versene i koranen denne natten, og at dette er den helligste natten i hele året. Mange holder seg våkne hele natten i bønn og hengivenhet, enten i moskeen eller hjemme, hvor de leser koranen og håper på at deres bønner om tilgivelse blir hørt. En Hadith sier at ”Den som under Kraftnatten ber i tro og forventning til Allah, vil bli belønnet med tilgivelse for alle tidligere synder” (Bukhari og Muslim).

- Be om at muslimer skal se sin egen syndighet, og det åndelige bedraget som er i islam.
- Be om at muslimer skal være åpne for åpenbaringer fra himmelens Gud.
- Be om muligheter for kristne til å vitne om syndenes forlatelse ved Jesu blod.

Laylet al-Qadr (Skjebnenatten)
Denne natten oversettes også som skjebnenatten. Muslimer forventer at deres bønner i løpet av denne natten skal endre deres skjebne til det bedre for det kommende året. Målet for deres hengivenhet er å oppnå en høyere åndelig tilstand med lovnader om en evighet nærmere Gud.
Mange får drømmer, visjoner og andre overnaturlige opplevelser.

- Be om at mange muslimer skal få drømmer og visjoner om Jesus i løpet av denne natten.
- Be om at Jesus skal kalle på dem, og at de skal høre hans stemme.
- Be om beskyttelse fra mørkets makt, og at de skal få oppleve Guds nærvær i Jesus.

Dag 27
2. juli
Flyktninger - Bistand til den arabiske verden”For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, og ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem”.

”Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt”. Rom. 8. 28

Kristne med omtanke for flyktninger ber oss om å be med dem:
Den arabiske verden opplever stadig flere krisesituasjoner i en eskalerende skala.
Den humanitære situasjonen i Syria og Irak er fortsatt meget bekymringsfull. Jemen og Libya har store sikkerhetsutfordringer.

Syria er nå inne i sitt femte år med konflikt, og det er mer enn 4 millioner syrere på flukt i området. Inne i Syria er det i tillegg 11 millioner mennesker som trenger nødhjelp. Sikkerhetssituasjonen varierer, og muligheten for å få inn nødhjelp er en stadig utfordring.
I Irak så har den forverrede sikkerhetssituasjonen, samt Daesh (IS) sin fremmarsj sommeren 2014, ført til nye bølger av fordrevne mennesker.

Krisene har ført til en stor sosial og økonomisk påkjenning for nabolandene. Spesielt Libanon, Jordan og Tyrkia som tar imot mange flyktninger opplever en stor sosial belastning. Det fører til belastning på grunnleggende tjenestene, skjerper arbeidsledigheten, minsker investeringene, og øker sinnet fra vertssamfunnene.

- Be om politiske og lokale løsninger, som ærer Gud, og som gir fred.
- Be om et humanitært svart som er både sjenerøst og rettferdig.

Den lange konflikten i Syria har snudd opp ned på mange sosiale strukturer og mønstre.
Det har gjort at mennesker som er fordrevet har kommet i kontakt med kristne på en måte som de aldri har gjort før.

Menighetene i området er under stort press. Den kristne emigrasjonen fra regionen er så stor at mange kirker rapporterer om at 60-80 % av medlemmene har reist i løpet av de siste 5 årene. Allikevel så er kirkene fulle med møtebesøkende, og det er mange muslimer som hører evangeliet for første gang.

De som har blitt igjen i Syria forteller om en stor åndelig åpenhet. Flere menigheter har hatt regelmessig dåp det siste året. Menighetene i Libanon er aktive med å gi praktisk hjelp, og disse menighetene er fulle av muslimer som deltar på møtene. Noen av disse ønsker også bibelstudier og oppfølging. Menigheter i Nord-Irak melder også om en viss åpenhet for evangeliet blant flyktninger i flyktningleirene.

- Be for de troende som har valgt å forbli i krigssonen, - både for å hjelpe de som er i nød, og for å dele evangeliet.
- Be om at nye ledere skal bli reist opp i de ulike kristne tjenestene i området.
- Be om vekkelse innenfor de historiske kristne kirkesamfunnene, og om visdom og fornyelse blant biskoper og prester.

Dag 28
3. juli
Menneskerettigheter


Dere herrer, gi slavene deres det som er rett og rettferdig, og vit at også dere har en Herre i himlene. Kol. 4.1

Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme. Heb. 13.3

Skriftsteder med fokus på menneskerettigheter er viktige for kristne arbeidere i den arabiske verden.

Det var ikke før i 1960 at Saudi Arabia formelt avskaffet slaveri i kongedømmet. Spesielt i Gulf-områdene og i Libya, er det fortsatt et slags slaveri, hvor arbeidere fra visse land, selv om de har offisielle rettigheter, - i praksis blir behandlet som slaver. Nyere historier fra disse områdene forteller oss blant annet om hushjelper som blir misbrukt, og hvis de slår tilbake, så blir de satt i fengsel, deportert, og av og til henrettet.

Innbyggere fra land som blir holdt i respekt blir behandlet bedre, enn de fra land som blir sett på som mindre utviklede, og hvor innbyggerne ikke blir holdt i høy aktelse. Denne gruppen mennesker, er desperate etter arbeid på grunn av en forferdelig økonomisk situasjon i hjemlandet, og blir tvunget til å arbeide under meget harde forhold. De er dårlig betalt, og blir noen ganger sendt ut av landet uten å få all lønn utbetalt.

I noen situasjoner så prøver de utenlandske kirkene i landet å gjøre disse arbeiderne oppmerksomme på sine juridiske rettigheter.
- Be om at kirkene skal lykkes med å informere dem om deres rettigheter.
- Be om at myndighetene der disse situasjonene finnes, skal komme under press fra FN, slik at de blir tvunget til å forbedre forholdene for de som kommer til landet som fremmedarbeidere.

Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som ble godkjent av FN, garanterer i artikkel 18 at ” Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer”.
Selv om de muslimske landene undertegnet dette dokumentet, så skrev de i tillegg en egen ”Universal Islamic Declaration of Human Rights”. Se: www.rights.no/filer2/kairo.pdf.

I Verdenserklæringen om menneskerettighetene står det at menneskerettighetene er basert på loven, mens i den arabiske versjonen så står det at den er basert på Sharia (Islamsk lov).
Dette gjør at det derfor ulovlig for en muslim å bytte religion.
- Be for muslimer som blir kristne, og som ønsker å bytte religion, at de skal få sin rett. Be om at andre land skal legge press på islamske regjeringer, slik at de tillater sine innbyggere å endre religion. Be om at kristne konvertitter skal stå faste i troen.
- Be for grupper som ”Set my People Free” som er kjemper for menneskerettigheter i den arabiske verden.

” We are not to simply bandage the wounds of victims beneath the wheels of injustice,
we are to drive a spoke into the wheel itself”.
- Dietrich Bonhoeffer -

Dag 29
4. juli
Sunni/Shia konflikten


”Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge (jøder og hedninger) adgang til Faderen i èn ånd”.
Ef. 2.17-18

”Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det riket ikke bli stående, og om et hus kommer i strid med seg selv, kan det huset ikke bli stående. Om nå Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående. Da er det ute med ham”. Mark. 3. 24-26

Be om at både Sunni og Shia muslimer skal klare å gripe fredens evangelium.

Sunni (Mohammed sine følgesvenner) versus Shia (Mohammed sine slektninger):
Denne konflikten var i den første tiden, en konflikt mellom følgesvennene Abu Baker og Omar, og de nærmeste familiemedlemmene til Mohammed; fetteren og svogeren Ali, og datteren Fatima. Sunni muslimer vektla kvalifikasjoner over familie forbindelser, mens shia muslimer vektlaga nedarvet blodsbånd til profeten.

Spenningen nådde en topp da Ali tilslutt ble Kalif og valgt som profetens etterfølger, noe som Aisha, Abu Bakers datter og den yngste og mest berømte av konene til Mohammed, var sterkt i mot. Ali sine farligste fiender viste seg å være muslimer i Mekka. De avsatte han og til slutt drepte ham, - og ikke bare han, men også sønnene Hassan og Hussein. Gjennom århundre har denne urettferdigheten som ble gjort mot Ali sin familie (og shiaene) vokst og sydet i intensitet helt fra den gang og opp til i dag.
- Be om at Guds nåde skal dra både sunnier og shiaer til Fredsfyrsten Jesus Kristus.

Denne konflikten og dette bakteppet har vist seg å ikke være fruktbar jord for Jesu evangelium, da det er mye hat. Det har historisk sett vært veldig få vitnesbyrd om omvendelse i disse områdene hvor denne konflikten har pågått. Konfliktene fører isteden til en sårethet og en forsterket offermentalitet over den umenneskeligheten de opplever, muslimer seg i mellom.
- Be om at mange sunni og shia muslimer skal se utenfor Islam, og finne sannheten i bibelen, og kjærligheten som finnes i Jesus Kristus.

Et av de seneste utbruddene mellom disse to gruppene opplevde man i Jemen. Bølge på bølge med luft- og artilleri våpen fra Saudi Arabia har ødelagt den allerede dårlige infrastrukturen i landet.
- Be for de humanitære behovene til befolkningen; mat, husly, utdanning og arbeid til de i Jemen. Be om åpenhet for vitnesbyrdet til de kristne organisasjonene som bistår med hjelp.

Dag 30
5. juli
Saulus fra Tarsus (fanatikere blir frelst)


”Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger”. Ap.gj. 9.1-5

Kristne i den arabiske verden ber om at flere skal oppleve slike møter som Saul.

Stefanus var den første kristne martyr. Saul fra Tarsus så på og godkjente drapet på Stefanus. (Ap.gj. 8.1). Saul hadde trolig allerede hørt budskapet til Jesus, og hva hans etterfølgere forkynte. Saul ønsket å ødelegge menigheten. Stefanus hadde akkurat talt den lengste talen som er nedskrevet i bibelen, da Saul hørte på. Han ønsket inderlig å se menigheten utryddet. Men Jesus grep inn, og talte fra himmelen og kalte på Saul. Saul ble så til Paulus, og ble en av Jesu største tjenere.

Be om at Gud skal kalle på IS-ledere og andre radikale islamistiske grupper.
Be om at de skal bli frimodige vitner om den livsforvandlende kraften som finnes i Jesus Kristus.

Be om at Gud skal kalle på radikale muslimer, slik at de kan bli radikale etterfølgere av Jesus isteden. Som Saul fra Tarsus – en av de største forfølgerne av menigheten – ble den største talsmannen for evangeliet. Be om at mange islamister skal få en slik radikal omvendelse.

Nå som Ramadan går mot slutten, så fortsett å be om at Gud skal gjøre store ting i den arabiske verden. Be for kristne i den muslimske verden, om at de skal være vitner om Guds kjærlighet, til sine muslimske naboer.

- Herre, fyll oss med din kjærlighet, - la den virke i oss og drive oss.
- Herre, fyll oss med din fred, - i møter med muslimer rundt oss.


Bønn 2016

-----------------
Bønn for verdens muslimer 2016
Bønn for verdens muslimer 2016

-----------------
Gud og AllahGud og Allah

Visjonen
Mission statement
-----------------
Misjonsarbeidet[bs]r[bs]nMisjonsarbeidet

Nyheter

-----------------
Er det riktig å be for 
kirkeledere i verden?Er det riktig å be for kirkeledere i verden?

-----------------
Mohammed-filmenMohammed-filmen
Egypt for 30 years
-----------------
Egypt i 30 årEgypt i 30 år
Bible and Mission School 2010
-----------------
Bibel og misjonBibel og misjon

-----------------
Dumsnille nordmenn?!Dumsnille nordmenn?!

-----------------
MinareterMinareter

-----------------
 Moralpoliti Moralpoliti

Bibler / bøker

-----------------
Bibler og bøker på arabisk m.m !
Bibler og bøker på arabisk m.m !

Studier

-----------------
ICIICI

TV-respons
Algeria
-----------------
AlgerieAlgerie
Egypt
-----------------
EgyptEgypt

-----------------
Gulf-områdetGulf-området
Iraq
-----------------
IrakIrak

-----------------
IranIran
Jordan
-----------------
JordanJordan

-----------------
LibyaLibya

-----------------
LibanonLibanon
Morocco
-----------------
MarokkoMarokko
Saudi-Arabia
-----------------
Saudi-ArabiaSaudi-Arabia

-----------------
SudanSudan
Syria
-----------------
SyriaSyria
Tunisia
-----------------
TunisTunis

-----------------
TyrkiaTyrkia

-----------------
Armenia[bs]r[bs]nArmenia
Belgium
-----------------
BelgiaBelgia
Canada 
-----------------
CanadaCanada
England
-----------------
EnglandEngland
Denmark
-----------------
DanmarkDanmark
France
-----------------
FrankrikeFrankrike
Greece
-----------------
HellasHellas
Ireland
-----------------
IrlandIrland
Italy
-----------------
ItaliaItalia
Norway
-----------------
NorgeNorge
Poland
-----------------
PolenPolen

-----------------
RomaniaRomania
Spain
-----------------
SpaniaSpania
Sweden
-----------------
SverigeSverige
Germany
-----------------
TysklandTyskland
USA
-----------------
USAUSA

-----------------
ØsterrikeØsterrike

30 dagersbønn 2015

-----------------
Dag 1 - 18[fs]6-2015Dag 1 - 18/6-2015

-----------------
Dag 2 - 19[fs]6-2015
Dag 2 - 19/6-2015

-----------------
Dag 3 - 20/6-2015Dag 3 - 20/6-2015

-----------------
Dag 4 - 21/6-2015Dag 4 - 21/6-2015

-----------------
Dag 5 - 22/6-2015Dag 5 - 22/6-2015

-----------------
Dag 6 - 23/6-2015Dag 6 - 23/6-2015

-----------------
Dag 7 - 24[fs]6-2015Dag 7 - 24/6-2015

-----------------
Dag 8 - 25/6-2015Dag 8 - 25/6-2015

-----------------
Dag 9 - 26/6-2015Dag 9 - 26/6-2015

-----------------
Dag 10 - 27/6-2015Dag 10 - 27/6-2015

-----------------
Dag 11 - 28/6-2015Dag 11 - 28/6-2015

-----------------
Dag 12 - 29/6-2015Dag 12 - 29/6-2015

-----------------
Dag 13 - 30/6-2015Dag 13 - 30/6-2015

-----------------
Dag 14 - 1/7-2015Dag 14 - 1/7-2015

-----------------
Dag 15 - 2/7-2015Dag 15 - 2/7-2015

-----------------
Dag 16 - 3/7-2015Dag 16 - 3/7-2015

-----------------
Dag 17 - 4/7-2015Dag 17 - 4/7-2015

-----------------
Dag 18 - 5/7-2015Dag 18 - 5/7-2015

-----------------
Dag 19 - 6/7-2015Dag 19 - 6/7-2015

-----------------
Dag 20 - 7/7-2015Dag 20 - 7/7-2015

-----------------
Dag 21 - 8/7-2015Dag 21 - 8/7-2015

-----------------
Dag 22 - 9/7-2015Dag 22 - 9/7-2015

-----------------
Dag 23 - 10/7-2015Dag 23 - 10/7-2015

-----------------
Dag 24 - 11[fs]7-2015Dag 24 - 11/7-2015

-----------------
Dag 25 - 12/7-2015Dag 25 - 12/7-2015

-----------------
Dag 26 - 13/7-2015Dag 26 - 13/7-2015

-----------------
Dag 27 - 14/7-2015Dag 27 - 14/7-2015

-----------------
Dag 28 - 15/7-2015Dag 28 - 15/7-2015

-----------------
Dag 29 - 16[fs]7-2015Dag 29 - 16/7-2015

-----------------
Dag 30 -17[fs]7-2015Dag 30 -17/7-2015

Arabisk
Who is Jesus ? 
-----------------
Hvem er Jesus ?[bs]r[bs]nHvem er Jesus ?
The Bible
-----------------
BibelenBibelen
The importance of the Cross
-----------------
Viktigheten av korsetViktigheten av korset
The Holy Spirit
-----------------
Den Hellige ÅndDen Hellige Ånd
Death
-----------------
DødenDøden
Faith
-----------------
TroenTroen
Who is God
-----------------
Vårt gudsbildeVårt gudsbilde
The Bibel
-----------------
OrdetOrdet
Tame your Tongue
-----------------
Behersk din tunge !Behersk din tunge !
God needs you 
-----------------
Gud trenger deg !Gud trenger deg !
Faithfulness
-----------------
Vær trofastVær trofast
Fasting
-----------------
FasteFaste
The Heart
-----------------
Det fullkomne hjerteDet fullkomne hjerte
The Blessings
-----------------
VelsignelserVelsignelser

Bønn for verdens muslimer

-----------------
30 dager bønn 201330 dager bønn 2013

-----------------
Dag 1 (9. juli 2013)Dag 1 (9. juli 2013)

-----------------
Dag 2 (10. juli 2013)Dag 2 (10. juli 2013)

-----------------
Dag 3 (11. juli 2013)Dag 3 (11. juli 2013)

-----------------
Dag 4 (12. juli 2013)Dag 4 (12. juli 2013)

-----------------
Dag 5 (13. juli 2013)Dag 5 (13. juli 2013)

-----------------
Dag 6 (14. juli 2013)Dag 6 (14. juli 2013)

-----------------
Dag 7 (15. juli 2013)Dag 7 (15. juli 2013)

-----------------
Dag 8 (16. juli 2013)Dag 8 (16. juli 2013)

-----------------
Dag 9 (17. juli 2013)Dag 9 (17. juli 2013)

-----------------
Dag 10 (18. juli 2013)Dag 10 (18. juli 2013)

-----------------
Dag 11 (19. juli 2013)Dag 11 (19. juli 2013)

-----------------
Dag 12 (20. juli 2013)Dag 12 (20. juli 2013)

-----------------
Dag 13 (21. juli 2013)Dag 13 (21. juli 2013)

-----------------
Dag 14 (22. juli 2013)Dag 14 (22. juli 2013)

-----------------
Dag 15 (23. juli 2013)Dag 15 (23. juli 2013)

-----------------
Dag 16 (24. juli 2013)Dag 16 (24. juli 2013)

-----------------
Dag 17 (25. juli 2013)Dag 17 (25. juli 2013)

-----------------
Dag 18 (26. juli 2013)Dag 18 (26. juli 2013)

-----------------
Dag 19 (27. juli 2013)Dag 19 (27. juli 2013)

-----------------
Dag 20 (28. juli 2013)Dag 20 (28. juli 2013)

-----------------
Dag 21 (29. juli 2013)Dag 21 (29. juli 2013)

-----------------
Dag 22 (30. juli 2013)Dag 22 (30. juli 2013)

-----------------
Dag 23 (31. juli 2013)Dag 23 (31. juli 2013)

-----------------
Dag 24 (1. aug. 2013)Dag 24 (1. aug. 2013)

-----------------
Dag 25 (2. aug. 2013)Dag 25 (2. aug. 2013)

-----------------
Dag 26 (3. aug. 2013)Dag 26 (3. aug. 2013)

-----------------
Dag 27 (4. aug. 2013)Dag 27 (4. aug. 2013)

-----------------
Dag 28 (5. aug. 2013)Dag 28 (5. aug. 2013)

-----------------
Dag 29 (6. aug. 2013)Dag 29 (6. aug. 2013)

-----------------
Dag 30 (7. aug. 2013)Dag 30 (7. aug. 2013)

30 dager bønn 2012

-----------------
Oppnå Allahs kjærlighet?Oppnå Allahs kjærlighet?

-----------------
Dag 1  ( 20. juli 2012 )Dag 1 ( 20. juli 2012 )

-----------------
Dag 2  ( 21. juli 2012 )Dag 2 ( 21. juli 2012 )

-----------------
Dag 3 ( 22. juli 2012 )

Dag 3 ( 22. juli 2012 )

-----------------
Dag 4 ( 23. juli 2012 )Dag 4 ( 23. juli 2012 )

-----------------
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
Dag 5 ( 24. juli 2012 )

-----------------
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
Dag 6 ( 25. juli 2012 )

-----------------
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
Dag 7 ( 26. juli 2012 )

-----------------
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
Dag 8 ( 27. juli 2012 )

-----------------
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
Dag 9 ( 28. juli 2012 )

-----------------
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
Dag 10 ( 29. juli 2012 )

-----------------
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
Dag 11 ( 30. juli 2012 )

-----------------
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
Dag 12 ( 31. juli 2012 )

-----------------
Dag 13 ( 1. aug. 2012 )

Dag 13 ( 1. aug. 2012 )

-----------------
Dag 14 ( 2. aug. 2012 )


Dag 14 ( 2. aug. 2012 )

-----------------
Dag 15 ( 3. aug. 2012 )

Dag 15 ( 3. aug. 2012 )

-----------------
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )

-----------------
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )

-----------------
Dag 18 ( 6. aug. 2012 )

Dag 18 ( 6. aug. 2012 )

-----------------
Dag 19 ( 7. aug. 2012 )

Dag 19 ( 7. aug. 2012 )

-----------------
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )

-----------------
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )

-----------------
Dag 22 (10. aug. 2012)
Dag 22 (10. aug. 2012)

-----------------
Dag 23 (11. aug. 2012)
Dag 23 (11. aug. 2012)

-----------------
Dag 24 (12. aug. 2012)
Dag 24 (12. aug. 2012)

-----------------
Dag 25 (13. aug. 2012)
Dag 25 (13. aug. 2012)

-----------------
Dag 26 (14. aug. 2012)Dag 26 (14. aug. 2012)

-----------------
Dag 27 (15. aug. 2012)
Dag 27 (15. aug. 2012)

-----------------
Dag 28 (16. aug. 2012)
Dag 28 (16. aug. 2012)

-----------------
Dag 29 (17. aug. 2012)
Dag 29 (17. aug. 2012)

-----------------
Dag 30 (18. aug. 2012)
Dag 30 (18. aug. 2012)
.