.
Home
Norsk  |  English  |  Deutch  |  عربي
Velkommen til K.A.B.A.

Kristent Arbeid Blant Arabere
Sist oppdatert
2019-10-29 10:12

Skattefritak
KABA er godkjent av Skatteetaten

Be for ...
Be for de forfulgte!
Medarbeiderne

Om KABA
15 budskap om K.A.B.A.

Moderne misjon
Tilfluktsteder
Hva er K.A.B.A.?
Hvor er K.A.B.A.?
Hvorfor K.A.B.A.?
Kontakt K.A.B.A.
Støtt K.A.B.A.!
Bank Info.

Datatilsynet
Godkjent av Datatilsynet

Kurs og seminar
Kurs og seminar

TV-arbeid
Se TV-programmet VEIEN på nettet
TV-arbeidet
Ledige stillinger

For medlemmer
Bli medlem idag
Om medlemsskap

Artikler

Linker

[ Logg inn ]

Gaver med Skattefritak i 2019

K.A.B.A. er godkjent organisasjon av Skatteetaten for ordningen med skattefritak for giverne. Ved å oppgi navn, adresse og personnummeret til K.A.B.A., kan man på selvangivelsen få Skattefritak for gavebeløpet.


For kalenderåret 2019 gjelder dette gaver for totalt for året minimum kr. 500,- og opp til og med kr. 50.000,-. Gavene må være kommet inn på konto hos K.A.B.A. innen utgangen av året. Det betyr i praksis at gaven bør sendes senest innen 31. desember.

Ektepar kan fordele gavene slik at begge kan benytte ordningen. Begge personer må da registrere seg med hvert sitt personnummer.

Man vil kun få fratrekk for maksimalt kr. 50.000,- selv om man også gir til andre organisasjoner og menigheter med en slik Skattefritaksordning.

Hver person mottar i begynnelsen av året en bekreftelse fra K.A.B.A. på hvilket beløp som er registrert for året. K.A.B.A. rapporterer direkte til Skattemyndighetene tilsvarende opplysninger. Ved utfylling av selvangivelsen bør giverne kontrollere at opplysningene stemmer overens.OPPLYSNINGER TIL K.A.B.A.

For givere som ikke har benyttet seg av denne muligheten tidligere år, må følgende opplysninger sendes skriftlig til K.A.B.A. innen 31. desember:

 • Fullt navn på den som skal ha fratrekket
 • Postadresse
 • Personnummeret, 11 siffer

  Det er viktig at opplysningene er sendt innen tidsfristen på grunn av bearbeiding av opplysninger før vi sender dette videre til myndighetene.

  Kristent Arbeid Blant Arabere

  Gavekonto: 0531.01.82550.

  K.A.B.A.
  Postboks 169
  1401 Ski.

  Tlf: 64862080


  Vi gleder oss til å starte opp med nye
  tv-programmer i 2019!

  Studio er nå omtrent ferdig, og jeg ser frem til å kunne svare muslimer ved å ta opp konkrete temaer som de er opptatt av, - og på en måte som er forståelig for dem.
  K.A.B.A. 25 år

  K.A.B.A. har gjennom 25 år nådd millioner av muslimer med evangeliet. Via satellitt-TV, Web-TV, arabiske bibelstudier, nettside og Facebook side.

  Gi en Jubileumsgave til K.A.B.A. sitt arbeid!
  Få skattefritak på dine gaver.


  Nå kan du følge K.A.B.A. på Facebook

  «Bønn for verdens muslimer». Offentlig side med fokus på bønn for muslimer.
  «KABAs nettforum». Lukket gruppe med fokus på hvordan nå muslimer.

  " KABAs nettforum"
  Bønn for verdens muslimer


  Ønsker du å vite hvordan du kan nå muslimer med evangeliet, eller følge K.A.B.A. sitt arbeidet, - så meld deg inn i ”KABAs nettforum” på Facebook. Velkommen!

  Spennende tider

  Etter 15 år, så har vi sagt opp leieavtalen i Ski, hvor vi har hatt kontorer, TV-studio og lagerplass for litteratur.

  Vi har leid et rimelig lagerbygg som skal brukes til TV-produksjon og redigering, samt et nytt og mindre kontorlokale i tillegg.


  Nå kan du støtte KABA via mobil

  Sende SMS til: 2468

  Meldingen skrives slik: kaba mellomrom beløp.
  F. eks. kaba 200 til 2468

  Beløpet er valgfritt, og gir mulighet for skattefritak.
  Maks beløp er kr. 1000.- per melding.
  Etter avsendt donasjon, vil du umiddelbart motta en takkemelding
  som bekreftelse på at gaven er mottatt.


  For de som har Vipps så er nummeret: 138133

  Ønsker du å støtte arbeidet via bank, så kan dette gjøres på følgende konto nr.:

  Fra Norge:
  Konto nr. : 0531 01 82550
  K.A.B.A., PB 169, 1401 Ski, Norge

  Fra utlandet:
  Swift code: DNBANOKK
  Account nb: 70560546058
  IBAN nb: NO4670560546058

  15 budskap om K.A.B.A.

  1. Språk:
  Våre ansatte som arbeider utadrettet, behersker arabisk som sitt hovedspråk.

  2. Kultur:
  Å forstå og kjenne kulturen inngående i Midtøsten, gir fortrinn i hvordan evangeliet formidles. Ti av våre medarbeidere har selv vokst opp i Midtøstens kultur.

  3. Religion:
  Førstehånds kjennskap til islam og andre religioner i Midtøsten, gjør oss i stand til å være tydelige når evangeliet presenteres.

  4. Budskap:
  Vi forkynner det evangeliske budskapet primært til muslimer eller andre arabere som ikke er kristne. Vår profil er å være tydelige samtidig som vi viser kjærlighet framfor fordømmelse!

  5. Misjonsfeltene:
  KABA har fokusert vårt oppdrag til Nord-Afrika og Midtøsten, men også arabere på andre kontinent som Europa og Amerika.

  6. Medarbeidere:
  Tjenesten er mer enn et arbeid. Hver enkelt av våre medarbeidere har et kall og en utrustning gitt av Gud for å utføre oppgavene.

  7. Økonomi:
  Vi forvalter våre ressurser svært effektivt. Bare en mindre del av budsjettet brukes til en ”slank” administrasjon i Norge.
  Innsamlede midler blir derfor hurtig omsatt i evangelisk virksomhet av medarbeiderne.

  8. Oppfølgingsarbeid:
  Vi benytter markedets beste oppfølgingsprogram på arabisk for å lære om den kristne tro; Global University.

  9. Tilfluktssteder:
  Mange i de muslimske landene, blir forfulgt når de forlater islam for å leve som kristne. Vi har hemmelige tilfluktssteder flere steder i regionen, for å hjelpe mennesker som er på flukt.

  10. TV arbeidet:
  Våre programmer på arabisk får meget god respons og gir konkrete resultater. Brev og henvendelser viser at mange ser programmene i all hemmelighet, og at pogrammene er med på å lede mennesker til frelse.

  11. Internett web-TV:
  På vår egne nett-side www.cmaa.us som er på arabisk, kan arabere når som helst lese kristne tekster og se TV program når på døgnet de måtte ønske det.

  12. Internett chat rom:
  Vi bruker nye kommunikasjonsverktøy som samtaleforum på internett og skype telefoni.

  13. Litteratur:
  Vi sender ut arabiske bibler, bibeldeler og kristen litteratur både til Midtøsten, Nord-Afrika og til Europa. Vi har også litteratur på andre språk.

  14. Bønnemobilisering:
  Vi står i spissen for flere aksjoner som fokuserer på bønn for muslim-verdenen. Vi står som norsk utgiver av bønneheftet ”30 dagers bønn”.

  15. Utruste og hjelpe:
  Vi vil ikke bare gi evangeliet, men også lære nyomvendte muslimer å bli grunnfestet i sin nye tro, oppleve Åndens fylde og få et kristent fellesskap. Vi tilbyr bibelveiledning, seminarer og lederutvikling til nyomvendte blant araberne.


  Be for de forfulgte

  BAKGRUNN: Gjennombrudd i september/oktober 1979


  Et spesielt gjennombrudd skjedde i den muslimske verden i september/oktober for ca. 36 år siden. Mange av de som ble frelst da, er kristne misjonsledere for Midtøsten og Nord Afrika i dag, forteller Paul Johansen, daglig leder i KABA.

  Nå oppfordrer han kristne enkeltpersoner, grupper og menigheter til å be den første søndagen i oktober for kristne med muslimsk bakgrunn.

  Mange kristne som er omvendt fra islam, blir forfulgt. De lever under press og vanskelige kår, hvor de ofte mister muligheter for jobb, studieplass, arv og eiendeler m.m. Forholdet til familie og slekt blir vanskelig, om ikke helt umulig. Det kan også være vanskelig å leve ut et kristent liv og de er ofte ensomme blant mange muslimer. Dette er våre søsken som trenger våre forbønner og støtte, sier KABA lederen.

  BØNNE EMNER FOR OMVENDTE MUSLIMER


  BØNNE EMNER FOR OMVENDTE MUSLIMER:
  Be om at Guds menighet i Vesten får hjerte for omvendte muslimer
  Be om Guds beskyttelse og styrke for ånd, sjel og legeme
  Be om frimodighet så forfølgelse ikke hindrer spredningen av evangeliet!

  FORBØNN FOR OMVENDTE MUSLIMER:
  Himmelske Far, du som har gitt verden din Sønn, Jesus Kristus, som frelser og forsoner for alle mennesker. Vi kommer til deg, Herre, og ber for våre søstre og brødre som bor i land og på steder der de blir forfulgt for sin tro på deg. Vi ber deg om å gi dem ny styrke og kraft, utholdenhet og frimodighet, glede og trøst!

  Takk, Herre, for din nåde og kjærlighet til alle som har gitt sitt liv til deg. Du er håpets og evighetens Gud. Velsignet er den som tar sin tilflukt til deg! Amen.

  BIBELTEKSTER:
  Romerbrevet 8 vers 35 – 39
  Salme 91, vers 1 – 4 og 9 – 11
  Hebreerne 13, vers 1 – 3
  Matteus 5, vers 10 – 14

  Takk til alle dere som har vært med å be for muslimer under Ramadan!

  Vi vil gi dere et eksempel på en historie fra Midtøsten som vi nettopp fikk høre fra en av våre medarbeidere i området. Han fortalte om en muslimsk dame, som var tildekket og kledd i sort, som hadde fått en visjon av Jesus på selveste kraftnatten. I denne visjonen sa hun at hun hadde sett både et kors, og Jesus. Ut fra Jesus så hadde det kommet et sterkt lys som traff henne, - og forvandlet hennes svarte klær til hvite. Hun oppsøkte deretter en lokal menighet for å fortelle om opplevelsen, og for å vite hva det betyr. To av K.A.B.A. sine medarbeidere vil nå følge henne opp.

  Vær med å be om hennes frelse !

  MODERNE MISJON

 • Produserer og sender arabiske TV-programmer på flere satellitter som dekker Nord-Afrika, Midtøsten, Europa, Skandinavia, Nord- og Latin-Amerika.
 • KABA sender også arabiske programmer på web-TV
 • Har Det nye testamentet og veiledningstekster på arabisk tilgjengelig og for nedlasting på egne nettsider.
 • Evangeliserer på arabisk gjennom internett og på sosiale medier
 • Mottar og sender korrespondanse med e-post til hele verden


  PERSONLIG PASJON

 • KABA har arabiske kristne medarbeidere som bor lokalt og arbeider regionalt i Nord-Afrika og Midtøsten
 • Gir opplæring for nyfrelste gjennom korrespondansekurs og samlinger
 • Følger opp og støtter omvendte muslimer
 • Trener og utruster kristne arabere til å nå muslimer.
  K.A.B.A. ser mulighetene fordi vi har medarbeidere som kan det arabiske språket, har vokst opp i den lokale kulturen og har stor kunnskap om islam.


  K.A.B.A. blir 25 år i 2017

  Vi er en frivillig kristen organisasjon med et tverrkirkelig styre. K.A.B.A. har som formål å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for arabere, - og muslimer spesielt.


  Et dikt fra Saudi-Arabia


  Han tok bolig i dypet av mitt hjerte
  Jeg så lyset hans langt borte,
  Det var bak fjellene, bak horisonten.
  Han kom som lyset av en strålende morgen fylt med glede.
  Han kom inn i min sjel som var fylt med mørke,
  Min fortapte og forvirrede sjel, min sjel som ikke visste hva hvile betyr.
  Likevel kom han til meg som den mildeste bris,
  Som en duft som bølger mellom åsene. Han kom til meg …
  Han tok bolig i dypet av mitt hjerte og bosatte seg der.
  Han fylte min sjel med renhet og liv.
  Han er Jesus, den ømme, barmhjertige Jesus,
  Kilden til min glede, Jesus, min sjels anker.
  Jeg syntes han var skjønn fra den første gangen jeg møtte ham
  Og er smeltet i lidenskapelig kjærlighet til ham.
  Og hvordan kunne det være annerledes?
  Han har jo elsket meg fra tidenes morgen.

  خبر سار


  Se TV-programmet VEIEN på nettet


  www.cmaa.us
  يسعد الخدمات المسيحية العربية
  أن تخبر الأصدقاء عن الصفحة الجديدة
  www.cmaa.us

  الرجاء الزيارة لصفحتنا الجديدة
  "www.cmaa.us"
  صفحةالطريق الى السماء


  " KABAs nettforum"
  Bønn for verdens muslimer • Bønn 2016
  
-----------------
Bønn for verdens muslimer 2016
Bønn for verdens muslimer 2016
  
-----------------
Gud og AllahGud og Allah

  Visjonen
  Mission statement
-----------------
Misjonsarbeidet[bs]r[bs]nMisjonsarbeidet

  Nyheter
  
-----------------
Er det riktig å be for 
kirkeledere i verden?Er det riktig å be for kirkeledere i verden?
  
-----------------
Mohammed-filmenMohammed-filmen
  Egypt for 30 years
-----------------
Egypt i 30 årEgypt i 30 år
  Bible and Mission School 2010
-----------------
Bibel og misjonBibel og misjon
  
-----------------
Dumsnille nordmenn?!Dumsnille nordmenn?!
  
-----------------
MinareterMinareter
  
-----------------
 Moralpoliti Moralpoliti

  Bibler / bøker
  
-----------------
Bibler og bøker på arabisk m.m !
Bibler og bøker på arabisk m.m !

  Studier
  
-----------------
ICIICI

  TV-respons
  Algeria
-----------------
AlgerieAlgerie
  Egypt
-----------------
EgyptEgypt
  
-----------------
Gulf-områdetGulf-området
  Iraq
-----------------
IrakIrak
  
-----------------
IranIran
  Jordan
-----------------
JordanJordan
  
-----------------
LibyaLibya
  
-----------------
LibanonLibanon
  Morocco
-----------------
MarokkoMarokko
  Saudi-Arabia
-----------------
Saudi-ArabiaSaudi-Arabia
  
-----------------
SudanSudan
  Syria
-----------------
SyriaSyria
  Tunisia
-----------------
TunisTunis
  
-----------------
TyrkiaTyrkia
  
-----------------
Armenia[bs]r[bs]nArmenia
  Belgium
-----------------
BelgiaBelgia
  Canada 
-----------------
CanadaCanada
  England
-----------------
EnglandEngland
  Denmark
-----------------
DanmarkDanmark
  France
-----------------
FrankrikeFrankrike
  Greece
-----------------
HellasHellas
  Ireland
-----------------
IrlandIrland
  Italy
-----------------
ItaliaItalia
  Norway
-----------------
NorgeNorge
  Poland
-----------------
PolenPolen
  
-----------------
RomaniaRomania
  Spain
-----------------
SpaniaSpania
  Sweden
-----------------
SverigeSverige
  Germany
-----------------
TysklandTyskland
  USA
-----------------
USAUSA
  
-----------------
ØsterrikeØsterrike

  30 dagersbønn 2015
  
-----------------
Dag 1 - 18[fs]6-2015Dag 1 - 18/6-2015
  
-----------------
Dag 2 - 19[fs]6-2015
Dag 2 - 19/6-2015
  
-----------------
Dag 3 - 20/6-2015Dag 3 - 20/6-2015
  
-----------------
Dag 4 - 21/6-2015Dag 4 - 21/6-2015
  
-----------------
Dag 5 - 22/6-2015Dag 5 - 22/6-2015
  
-----------------
Dag 6 - 23/6-2015Dag 6 - 23/6-2015
  
-----------------
Dag 7 - 24[fs]6-2015Dag 7 - 24/6-2015
  
-----------------
Dag 8 - 25/6-2015Dag 8 - 25/6-2015
  
-----------------
Dag 9 - 26/6-2015Dag 9 - 26/6-2015
  
-----------------
Dag 10 - 27/6-2015Dag 10 - 27/6-2015
  
-----------------
Dag 11 - 28/6-2015Dag 11 - 28/6-2015
  
-----------------
Dag 12 - 29/6-2015Dag 12 - 29/6-2015
  
-----------------
Dag 13 - 30/6-2015Dag 13 - 30/6-2015
  
-----------------
Dag 14 - 1/7-2015Dag 14 - 1/7-2015
  
-----------------
Dag 15 - 2/7-2015Dag 15 - 2/7-2015
  
-----------------
Dag 16 - 3/7-2015Dag 16 - 3/7-2015
  
-----------------
Dag 17 - 4/7-2015Dag 17 - 4/7-2015
  
-----------------
Dag 18 - 5/7-2015Dag 18 - 5/7-2015
  
-----------------
Dag 19 - 6/7-2015Dag 19 - 6/7-2015
  
-----------------
Dag 20 - 7/7-2015Dag 20 - 7/7-2015
  
-----------------
Dag 21 - 8/7-2015Dag 21 - 8/7-2015
  
-----------------
Dag 22 - 9/7-2015Dag 22 - 9/7-2015
  
-----------------
Dag 23 - 10/7-2015Dag 23 - 10/7-2015
  
-----------------
Dag 24 - 11[fs]7-2015Dag 24 - 11/7-2015
  
-----------------
Dag 25 - 12/7-2015Dag 25 - 12/7-2015
  
-----------------
Dag 26 - 13/7-2015Dag 26 - 13/7-2015
  
-----------------
Dag 27 - 14/7-2015Dag 27 - 14/7-2015
  
-----------------
Dag 28 - 15/7-2015Dag 28 - 15/7-2015
  
-----------------
Dag 29 - 16[fs]7-2015Dag 29 - 16/7-2015
  
-----------------
Dag 30 -17[fs]7-2015Dag 30 -17/7-2015

  Arabisk
  Who is Jesus ? 
-----------------
Hvem er Jesus ?[bs]r[bs]nHvem er Jesus ?
  The Bible
-----------------
BibelenBibelen
  The importance of the Cross
-----------------
Viktigheten av korsetViktigheten av korset
  The Holy Spirit
-----------------
Den Hellige ÅndDen Hellige Ånd
  Death
-----------------
DødenDøden
  Faith
-----------------
TroenTroen
  Who is God
-----------------
Vårt gudsbildeVårt gudsbilde
  The Bibel
-----------------
OrdetOrdet
  Tame your Tongue
-----------------
Behersk din tunge !Behersk din tunge !
  God needs you 
-----------------
Gud trenger deg !Gud trenger deg !
  Faithfulness
-----------------
Vær trofastVær trofast
  Fasting
-----------------
FasteFaste
  The Heart
-----------------
Det fullkomne hjerteDet fullkomne hjerte
  The Blessings
-----------------
VelsignelserVelsignelser

  Bønn for verdens muslimer
  
-----------------
30 dager bønn 201330 dager bønn 2013
  
-----------------
Dag 1 (9. juli 2013)Dag 1 (9. juli 2013)
  
-----------------
Dag 2 (10. juli 2013)Dag 2 (10. juli 2013)
  
-----------------
Dag 3 (11. juli 2013)Dag 3 (11. juli 2013)
  
-----------------
Dag 4 (12. juli 2013)Dag 4 (12. juli 2013)
  
-----------------
Dag 5 (13. juli 2013)Dag 5 (13. juli 2013)
  
-----------------
Dag 6 (14. juli 2013)Dag 6 (14. juli 2013)
  
-----------------
Dag 7 (15. juli 2013)Dag 7 (15. juli 2013)
  
-----------------
Dag 8 (16. juli 2013)Dag 8 (16. juli 2013)
  
-----------------
Dag 9 (17. juli 2013)Dag 9 (17. juli 2013)
  
-----------------
Dag 10 (18. juli 2013)Dag 10 (18. juli 2013)
  
-----------------
Dag 11 (19. juli 2013)Dag 11 (19. juli 2013)
  
-----------------
Dag 12 (20. juli 2013)Dag 12 (20. juli 2013)
  
-----------------
Dag 13 (21. juli 2013)Dag 13 (21. juli 2013)
  
-----------------
Dag 14 (22. juli 2013)Dag 14 (22. juli 2013)
  
-----------------
Dag 15 (23. juli 2013)Dag 15 (23. juli 2013)
  
-----------------
Dag 16 (24. juli 2013)Dag 16 (24. juli 2013)
  
-----------------
Dag 17 (25. juli 2013)Dag 17 (25. juli 2013)
  
-----------------
Dag 18 (26. juli 2013)Dag 18 (26. juli 2013)
  
-----------------
Dag 19 (27. juli 2013)Dag 19 (27. juli 2013)
  
-----------------
Dag 20 (28. juli 2013)Dag 20 (28. juli 2013)
  
-----------------
Dag 21 (29. juli 2013)Dag 21 (29. juli 2013)
  
-----------------
Dag 22 (30. juli 2013)Dag 22 (30. juli 2013)
  
-----------------
Dag 23 (31. juli 2013)Dag 23 (31. juli 2013)
  
-----------------
Dag 24 (1. aug. 2013)Dag 24 (1. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 25 (2. aug. 2013)Dag 25 (2. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 26 (3. aug. 2013)Dag 26 (3. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 27 (4. aug. 2013)Dag 27 (4. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 28 (5. aug. 2013)Dag 28 (5. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 29 (6. aug. 2013)Dag 29 (6. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 30 (7. aug. 2013)Dag 30 (7. aug. 2013)

  30 dager bønn 2012
  
-----------------
Oppnå Allahs kjærlighet?Oppnå Allahs kjærlighet?
  
-----------------
Dag 1 ( 20. juli 2012 )Dag 1 ( 20. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 2 ( 21. juli 2012 )Dag 2 ( 21. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 3 ( 22. juli 2012 )

Dag 3 ( 22. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 4 ( 23. juli 2012 )Dag 4 ( 23. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 13 ( 1. aug. 2012 )

Dag 13 ( 1. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 14 ( 2. aug. 2012 )


Dag 14 ( 2. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 15 ( 3. aug. 2012 )

Dag 15 ( 3. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 18 ( 6. aug. 2012 )

Dag 18 ( 6. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 19 ( 7. aug. 2012 )

Dag 19 ( 7. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 22 (10. aug. 2012)
Dag 22 (10. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 23 (11. aug. 2012)
Dag 23 (11. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 24 (12. aug. 2012)
Dag 24 (12. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 25 (13. aug. 2012)
Dag 25 (13. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 26 (14. aug. 2012)Dag 26 (14. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 27 (15. aug. 2012)
Dag 27 (15. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 28 (16. aug. 2012)
Dag 28 (16. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 29 (17. aug. 2012)
Dag 29 (17. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 30 (18. aug. 2012)
Dag 30 (18. aug. 2012)
  .